Nordens ark sköldpaddsungar i samarbete med Folkpool

Ungarna är bara några centimeter stora och väger knappt 10 gram vardera.

"Utdöd" sköldpadda har fått ungar

Vietnamesiska dammsköldpaddorna på Nordens Ark

När en art betecknas som funktionellt utdöd i naturen är läget allvarligt och arten har inga möjligheter att återhämta sig på egen hand.

Därför är det extra roligt och viktigt att de vietnamesiska dammsköld­paddorna på Nordens Ark nu fått ungar. Sex viktiga små sköldpaddor på ca 10 gram vardera kläcktes i somras.

- De här ungarna är jätteviktiga, säger Jimmy Helgesson som är ansvarig för sköldpaddorna på Nordens Ark. Om arten ska klara sig så måste avelsarbete fortsätta så att man i framtiden kan släppa tillbaka arten i det vilda.

Den vietnamesiska dammsköldpaddan är en av de 25 mest hotade sköldpaddsarterna i världen och hör hemma i centrala Vietnam.

Arten betraktas nu som funktionellt utdöd i det vilda och hotas främst av att sköldpaddorna jagas för att förse den illegala handeln med djur, men även för att dess naturliga livsmiljöer förstörs. Idag lever arten i så små och spridda populationer att den inte kommer att överleva på egen hand.

Honan och hanen på Nordens Ark är de högst rankade individerna i avelsprogrammet och deras gener är unika och viktiga för artens fortlevnad.

Så viktiga att de är de enda som fått lov att fortplanta sig i år. För att få en så genetiskt sund population som möjligt hålls noga koll på vilka sköldpaddor som förökar sig och när.

-Ännu så länge vet vi inte om det är små honor eller hanar som kläckts, fortsätter Jimmy, det tar sex till åtta år innan det syns på ungarna så vi kommer istället ta blodprover som skickas till ett labb för att på kromosomnivå få svar.

Sköldpaddor växer långsamt och kan bli gamla, paret på Nordens Ark är 35-40 år. Så småningom kommer årets ungar skickas till andra avelsanläggningar i syftet att föröka sig och hjälpa till att bevara arten.

Stiftelsen Nordens Ark
Nordens Ark är en stiftelse som genom forskning, naturvård, uppfödning och utbildning arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Flera hundra djur födda på Nordens Ark har satts ut i naturen i Sverige och runt om i Europa. Nordens Ark har funnits sedan 1989 och snöleoparder, fjällgäss och manvargar är några av parkens djurarter. Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt och idag erbjuder parken både hotell & konferens, restaurang och upplevelsepaket för sina besökare. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.