Solvatten i Uganda

Förändring i alla led på riktigt

I september 2022 påbörjades rapporterades en ny spridning av Ebola i Uganda.

Viruset, som spridits från ett pågående utbrott i Sudan, drabbar nu den västra och centrala regionen av landet, och därmed några av de områden där Solvatten-projekt drivs.

För att skydda befolkningen stängs skolor och andra institutioner ner. Aspekten av hygien och tillgång till rent vatten blir, om möjligt, än mer brådskande.

Vi når ut till de mest behövande familjerna i världen tillsammans med våra fantastiska partners!

Tack vare stödet från Folkpool och andra organisationer som vill vara med och bidra finansiellt kan våra förlängda armar - alltså organisationerna som arbetar på plats i våra projektländer - nå byarna i de områden där behovet av Solvatten är som absolut störst.

De flesta vattenkällor här är grunda och vattnet är förorenat - vattnet kan vara klart men det är inte säkert att dricka. Med Solvatten vet vi att samhällen får tillgång till säkert vatten som renats.

Vi vill tacka Solvatten och alla som varit med och donerat, och därmed gett oss denna möjlighet. Målet är att nå en miljon människor globalt, och vi arbetar med Solvatten för att nå det målet! - Simon Peter Odong, Associate WASH Officer

Våra partners är experter inom sina områden, både geografiskt och demografiskt.

Tillsammans med lokala myndigheter, sjukvårdskliniker, skolor och andra sakkunniga har de koll på kvalitén i befintliga vattenkällor, de vet vilka sjukdomar som håller barnen borta från skolan, var träden är som mest exploaterade och vilka effekter detta skapar ur ett socio-ekologiskt perspektiv.

Samarbete Folkpool Solvatten

Vi har tillsammans 2021 gett:
762 stycken Solvatten
4200 människor som fått tillgång till rent och varmt vatten
Minskning av antal sjukdagar med 230 000 stycken
34 500 träd har fått fortsätta växa
32 miljoner liter vatten kan renas och värmas med hjälp av solenergi

Solvattens funktion och nytta

Allt vi människor gör har på något vis en inverkan på miljön. Om alla skulle leva och konsumera som vi i Sverige gör skulle det krävas 4 jordklot för att bemöta behovet av naturresurser.

Samtidigt lever 2 miljarder människor i andra delar av världen utan tillgång till rent vatten i hemmet, och 2,8 miljarder är beroende av ved, biomassa och träkol för att laga mat, värma och rena vatten.

Den ohållbara och orättvisa fördelningen av resurser skapar enorma problem, och för att vända riktningen krävs resurseffektivisering som inte riskerar att konkurrera med mänskliga rättigheter.

Med en livslängd på ca 7 år, kan varje Solvatten skapa reella förändringar för familjers hälsa, jämställdhet och ekonomi.

Bara under ett års användning kan en Solvatten bidra till att 7-10 träd får stå kvar och fortsätta binda koldioxid, ge skugga, motverka jorderosion och bevara habitat för biologisk mångfald. När alla dessa synergier möjliggörs så skapas hållbara förutsättningar för människorna och naturen de lever av.

Under en tid då Petra Wadström levde i Australien slogs hon av överflödet och intensiteten av solljuset.

Hon var övertygad om att solens kraft skulle kunna nyttjas mer och att den kraften skulle kunna förbättra livet för många människor. Utifrån denna vision utvecklade hon Solvatten - en kombinations­lösning för att rena och värma vatten med hjälp av endast solenergi.

Solvatten och Folkpool i Uganda

Efter 2-4 timmar i solen ger en behållare 10 liter vatten som kan användas till dryck, matlagning, hygien, städning och disk.

På så vis minskar risken att vatten- och hygien­relaterade sjukdomar sprids, samtidigt som vardagen blir enklare och familjer kan spara både tid och pengar.

Barn kan gå i skolan och deras föräldrar får tid till arbete som ger inkomst, vilket skapar en tryggare vardag och en ljusare framtid.