vinterpool

Vanliga frågor inför vintern

Det blir allt kyligare i luften och vinsterstängning av poolen börjar bli aktuell. Nedan följer några vanliga frågor och svar som kan dyka upp i samband med skötseln av pool och spabad på hösten.

Vad ska jag tänka på när jag vinterstänger min pool med pooltak?

Pooltak har en begränsning i hur mycket snölast dom klarar därför är det viktigt att man borstar bort den snö som kommer speciellt om det förväntas komma större mängder. Om poolen är på ett sommarställe och man inte har möjlighet att vara på plats och ta bort snön rekommenderar vi att övervintra pooltaket ihopskjutet och gärna med extra stöd underifrån.

Vinterstängning

När jag ska vinterstänga min pool?

För att slippa besvär med algtillväxt i poolen så skall man vänta med att vinterstänga till dess att vattentemperaturen understiger 10 grader.

Vill du ha en noggrannare beskrivning av vinsterstängning av pool hittar du det här!

Behöver jag några kemikalier i vattnet när jag ska vinterstänga min pool?

Se till att klorhalten är mellan 1-3 ppm. Behandla sedan med Algräpare som ger ett långvarigt skydd mot algtillväxt

Hur ska värmepumpen förvaras över vintern?

Poolvärmepumpen kan förvaras utomhus under vintern. Var dock noga med att tömma ur vattnet och täcka den med vinterhuven.

Måste jag sänka vattennivån i min markpool?

För pooler som står helt i mark kan vattennivån behållas men vissa åtgärder måste vidtas: Ledningarna till och från poolen måste tömmas helt på vatten. Bräddavloppet måste säkras upp med frysflaska eller frigolit som formskärs och fylls i bräddavloppet. Om poolen står delvis ovan mark skall vattennivån sänkas ner till marknivå.

Är det något särskilt att tänka på med mitt spabad inför vintern?

Det är bra att se över spabadet innan vintern infunnit sig. Flera väljer att göra en större översyn av badet under hösten så att badet är klart för vintersäsongen. Här följer några saker man kan göra.

  • Byt vatten innan det blir för kallt då det bör undvikas att göras i sträng kyla.
  • Tvätta rent panel och termolock med mjuk svamp och såpa, skölj noga. Behandla termolocket med 303-UV-skydd.
  • Kontrollera ozonator eller UV-C lampa som kanske behöver bytas ut beroende på modell.
  • Dags att byta ut filterpatroner? De ska tvättas en gång i månaden och bytas ut en gång per år.