Vinterstängning

Winter is coming

Höstkylan har kopplat sitt grepp och snart är vintern här! Ta hand om poolen innan du vinterstänger för en smidigare poolstart i vår.

När badsäsongen är slut är det viktigt att göra en ordentlig vinterstängning av poolen för att minimera risken för skador. Reningsverket i poolen ska arbeta tills pooltemperaturen sjunker under +10 grader. Gör rent poolen noggrant med bottensugen och backspola sandfiltret. Testa vattnet och justera pH vid behov. Kontrollmät klorhalten vid behov. Är klorhalten bra tillsätter du algdräpare.

Vattennivån ska antingen sänkas under bräddavlopp och inlopp, eller behållas. Behålls vattennivån ska bräddavlopp och inlopp pluggas med vinterpluggar, och ventiler vid maskinrum öppnas så att ledningar kan dräneras ut. Om vattennivån sänks måste det säkerställas att eventuellt tillskottsvatten genom nederbörd evakueras genom ledningar med fall från avlopp.

Pooler ovan mark skall tömmas till marknivån, men spara alltid ca 3 dm vatten i ovanmarkspooler med liner. Ta bort flottör och korg från bräddavlopp. Vid behov demonteras lampinsatsen och placeras med vikt i en påse på poolens botten. Demontera och rengör poolstegen. Töm samtliga apparater utomhus på vatten genom att skruva ur dräningspluggar. En mer utförlig steg-för-steg guide hittar du här!

Obs! Detta är en allmän beskrivning av vinterstängning. Det är viktigt att alltid läsa separata instruktioner anpassade för er utrustning. Utförligare guide till poolstängning för markpooler och ovanmarkspoolen hittar du i vår poolvårdsguide på folkpool.se/support

Är du osäker inför stängningen av poolen och har ytterligare frågor? Kontakta våra återförsäljare så hjälper de dig: