Folkpool Vattentest

Krånglar ditt vatten?

Svårt att få till rätt värden? Lugn, vi hjälper dig med ett vattenrecept. Du hittar teststationen i våra butiker!

I våra butiker hittar du vår teststation

Teststationen ger dig en snabb och exakt analys av nio olika parametrar. Är du osäker på vattenbalansen och tycker att du inte får ordning på ditt vatten är detta test perfekt. Eller varför inte testa ditt badvatten inför säsongen för att säkerställa att du får en bra start och grund. Pris: 149 kr.

Genom att använda en teststation med avancerad teknik utförs test av samtliga nio värden på endast en minut. I handen får du sedan ett "recept" som visar uppmätta värden samt information om åtgärd om någonting behöver justeras med mängd och typ av medel.

Följande värden testas i Folkpool Teststation:
Fritt klor, Totalt klor, Brom, pH-värde, Kalkhårdhet, Total Alkalinitet, Cyanursyra, Koppar, Järn

Kontakta din närmaste butik för mer information