Energieffektiva lösningar för pool

Energioptimerad pool

Folkpool erbjuder energioptimering både för dig som köper ny pool eller redan har en pool.

När man väljer pool och utrustning är det flera olika faktorer att ta hänsyn till som pris, utseende och funktion.

Alla produkter har sina för- och nackdelar och även om du inte kan få en beräknad energiförbrukning i kWh så går vi igenom och jämför om din pools utrustning är bra, bättre eller bästa val avseende energiförbrukning.

Du kan bada varmt med bra driftsekonomi om du har ett bra poolöverdrag, effektiv uppvärmning och satsar på en varvtalsstyrd pump.

Folkpool har arbetat med energieffektiva lösningar för pooler sedan länge.

1979 lanserade vi solfångare för pooler och 2003 presenterade vi de första dedikerade poolvärmepumparna på den svenska marknaden. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och både pooler och spabad är mer energieffektiva än tidigare.

Poolköpare

För dig som funderar på att köpa pool går vi igenom val av utrustningen utifrån dina önskemål och de förutsättningar som finns hos dig.

Poolägare

För dig som redan har en pool går vi igenom din pool och ser om vi kan erbjuda en mer energieffektiv lösning.

Boka tid med oss i butiken och ta med uppgifter enligt nedan:

  • Bild på poolöverdrag.
  • Översiktsbild på teknikrum med pump och filter mm.
  • Bild på värmare.
  • Bild på dekaler med tekniska uppgifter till pump, filter och värmare.
  • Bild på övrig utrustning som desinficering etc.
  • Gärna uppgift om ålder och skick.

Efter genomgång i vår butik tar vi fram förslag eller bokar hembesök enligt dina önskemål.

Kontakta din närmaste butik för mer information.

Vad är det främst du ska tänka på för att spara energi?

Det är några saker som ger större påverkan på energi­förbrukningen. Det är poolöverdraget, uppvärmningen och pumpen till reningsverket.

Poolöverdrag

När du väljer poolöverdrag är det flera faktorer som vägs in utöver att spara värme.

Pris, utseende och om det är lätt att hantera t ex. För värme­besparing är det viktigt att det är tätt. En luftspalt mellan vattenytan och över draget ger ytterligare värmebesparing och om överdraget är transparent så tar vattnet åt sig värmen från solen vilket gör det ännu mer effektivt.

Läs mer om poolöverdrag

Poolöverdrag pooltak
Poolöverdrag pooltak

Varvtalsstyrd pump

Pumpen till reningsverket har varit förbisedd ur energi­synpunkt men om man räknar ihop timmarna den går på en säsong så blir det en del.

Det bästa är att varvtalstyra pumpen. Då kan du både ställa in rätt flöde för bra rening och rätt flöde för backspolning.

I tester vi har gjort kan vi se att man kan spara 75% av pumpens elförbrukning med optimerat flöde dygnet runt mot att köra normalt flöde dygnet runt. Det är som regel bättre för poolsystemets funktion och för reningen att köra lågfart dygnet runt än högfart färre timmar.

Våra butiker kan hjälpa dig att ställa in rätt flöde med hjälp av en flödesmätare och en tabell.

Kontakta din närmaste butik för mer information.

Uppvärmning

Folkpool erbjuder flera alternativ för - uppvärmning av din pool, poolvär mepump, värmeväxlare för extern värmekälla eller solfångare.

Vad som är bäst beror på olika faktorer. Den mest populära värmaren är poolvärmepump. De nya invertermodellerna är mycket effektiva och lätta att installera.

Om du har en extern värmekälla som du vill använda kan du installera en värmeväxlare som för över värmen till poolen. Den kan användas mot fjärrvärme, vedpanna, extern värmepump eller annan värmekälla.

Solfångare till pooler är utformade så att poolens vatten cirkulerar genom dem. De är mycket effektiva soliga sommardagar men kan inte garantera önskad värme under hela säsongen. Men när solen ligger på är det gratis energi.

Läs mer om poolvärmare

Poolstomme

En poolstomme som byggs ordentligt med bra dränering och återfylls med makadam har mindre energiförluster
genom värmeavgivningen i mark än man kan tro.

Men det skiljer en del mellan olika typer av pooler där våra
poolstommar i trä är bra medan vår Thermopool är bäst. Vi har beräknat U-värdet på olika poolstommar, det är ett mått som beskriver hur bra isoleringsförmågan är där ett lägre värde är bättre.

Våra nya Luxe poolblock är speciellt anpassade för thermopooler. Med Thermopool Luxe flexibla och starka konstruktion får du en hållbar pool som passar även sluttande tomter. Det är tack vare poolens konstruktion som Thermopool Luxe kan monteras fristående ovan mark och placeras nedgrävd i mark.

Läs mer om Thermopool Luxe