Minska energiförbrukningen

Optimerat flöde sparar energiförbrukning

Varvtalsstyrd poolpump

Snålare, renare och tystare

Poolpumpen till reningsverket har varit lite förbisedd ur energisynpunkt men om man räknar ihop timmarna den går på en säsong blir det en hel del kilowat­timmar.

Genom att varvtalsstyra pumpen kan du få bättre rening, tystare poolpump och minska energiförbrukningen.

Snålare

Folkpool har testat flera olika pumpmodeller med och utan varvtalsstyrning. Resultatet visar att du kan spara upp till 80% av pumpens elförbrukning med optimerat flöde dygnet runt jämfört med att köra normalt flöde dygnet runt.

Renare

När du minskar vattenflödet genom filtret blir reningen bättre genom att filtret fångar upp flera finare partiklar som annars med högre flöde trycks genom filtret. Offentliga pooler arbetar med lägre filterhastighet av den anledningen.

Tystare

En stor fördel som uppskattas av många är att pumpen blir betydligt tystare när den får gå på lågfart.


Nej, vår nya varvtalsstyrning InverSilence kan anslutas mot din befintliga poolpump. Har du en enfaspump behöver
du bara ansluta kontakten. Har du en trefaspump behöver du hjälp av en behörig elektriker, men det är en snabb och enkel installation.

Om det är dags att byta ut poolpumpen kan du välja en pump med inbyggd varvtalsstyrning men fungerar din befintliga pump bra gör InverSilence samma jobb.


Med rätt varvtal får du rätt flöde för tillräcklig omsättning genom filtret, inte för lite eller onödigt mycket. Att bara ställa in varvtal utan relation till poolvolym, pump och storlek på filter blir inte bra.

Rekommenderat varvtal för filtrering ska ge ett flöde som omsätter poolens volym 3 gånger per dygn. Det följer normen (SS-EN_16582-2_2015) vilket ger fullgod filtrering för en privatpool och sänker energiförbrukningen. Med ännu lägre flöde riskerar du försämrad vattenkvalité och sparar inte så mycket mer energi. Vid för lågt flöde under 2m³/h slår flödesvakter ifrån vilket gör att saltklorinator, värmepump och UV-rening stannar.


För att veta vilket flöde din pump ger vid olika varvtal krävs en flödesmätare. Den finns att köpa hos Folkpool och installeras efter filtret. Alternativt kan din Folkpoolbutik ge dig rekommenderade varvtal för din poolvolym och filterstorlek beroende vilken poolpump du har. Vi har framtestade värden för de flesta av våra pumpar.


Om du har ställt in varvtal för flöde som omsätter poolvolymen 3 gånger per dygn så har problem med vattenkvalité
förmodligen på andra orsaker. Det är troligen för lite klor, för högt pH-värde >7,8, för hög halt cyanursyra >50 ppm
och/eller kanske utebliven backspolning?


Högre flöde behövs vid manuell dammsugning och snabbare omsättning av vattnet genom filtret kan vara motiverat vid algbekämpning och chockklorering. Vid dessa tillfällen kan du ställa in samma varvtal som rekommenderas för backspolning av ditt filter.


Funderar du på att köra högre varvtal för mer flöde kortare tid så är det viktigt att veta följande.

  1. De poolpumpar vi har testat för flöde till pooler mellan 20-50m³ drar upp till 3 gånger mer energi för att omsätta samma vattenvolym genom filtret på 12 timmar jämfört med 24 timmar.
  2. Lägre filterhastighet (flödet genom filtret) ger bättre rening.
  3. Systemets övriga produkter som saltklorinator, UV-C, klorstyrning och i viss mån värmesystemet, är beroende
    av cirkulation dygnet runt för att fungera optimalt.
  4. Utrustningen i cirkulationssystemet som pump och filter med mera, mår bättre av att gå kontinuerligt, dygnet runt istället för att starta och stoppa en eller flera gånger per dygn.
Pool Varvtalsstyrning frekvensstyrning