Hur jobbar en trädgårdsdesigner?

Trädgårdsdesigner inför poolbygget

Få hjälp att skapa en plan för trädgården

Upplägget från en trädgårdsdesigner anpassas alltid efter kundens behov och budget, och kan handla om allt från en enklare rådgivning på plats, till detaljerade ritningar med specificering av exakt material, läggnings­mönster, hantering av höjdskillnader, jord, växter, belysning o s v, som anläggare sedan kan estimera kostnader och arbeta efter, berättar Maria.

En trädgårdsdesigner hjälper dig att göra upp en plan för trädgården.

Vidare kan det handla om allt från att integrera en ny pool eller växthus i den befintliga trädgården, göra entrén mer välkomnande, till att skapa en helt ny trädgård.

Många som anlitar mig har försökt själva, men är frustrerade över att de inte ”får ihop det”/ får till en estetisk och funktionell helhet. ”Vi har duttat lite här och lite där”….

Det är många parametrar som skall hanteras, och kräver god kunskap och eftertanke för att slutresultatet skall bli bra.

När man har en genomtänkt ritning som bas, leder allt nedlagt arbete och inköpt material/växter till ett önskat slutmål, oavsett om anläggningen görs allt på en gång eller i etapper.

Efter idéer och förslag varvat med avstämningar och justeringar landar man i en utformning och slutritning som känns helt rätt, ett kommande PARADIS.

Trädgårdsdesigners har ofta nära samarbeten med duktiga anläggare som kan förverkliga ritningarna på bästa sätt.


Trägård inför möte med trädgårdsdesigner

En helt ny trädgård är som ett oskrivet blad, och innebär en viss frihetskänsla i skapandet.

Det finns inget direkt att ta hänsyn till förutom det uppenbara, såsom kundens önskemål och förutsättningarna på platsen. Man är med och formar trädgårdens stil och själ.

Jag brukar föreslå kunden att satsa på att i varje fall köpa någon växtlighet som är lite mer uppvuxen, t ex träd eller häck.

Eftersom det inte finns några befintliga växter brukar jag titta runt i grannskapet för att få värdefull, kompletterande information kring vad som trivs på platsen.

Pool i trädgård
Trägård inför möte med trädgårdsdesigner

Vissa erbjuder projektledning av hela arbetet, medan andra finns tillgängliga för konsultation under anläggningen, för att säkerställa att designen förverkligas så som det var tänkt. Eller så har kunden själv kunskap och möjlighet att göra en hel del på egen hand.

Jag älskar variationen i uppdragen och är lika glad för att ta mig an en befintlig trädgård som kanske skall anpassar efter nya ägare eller ny fas i livet (t ex utflugna barn).

Ett första steg brukar vara att besluta kring vad som skall bevaras/tas bort/flyttas. Här känner man ett ansvar. Ofta finns det en ”själ”, kanske i form av knotiga, gamla fruktträd. Eller gammal marksten.

Sådant kan bli otroligt härligt att bevara och lyfta fram i designen. Och kombinera det på ett smakfullt sätt med ny touch, nya tankar och material!

Ett projekt börjar alltid med det så viktiga kundmötet.

Klicka på loggan för att läsa mer om trädgårdsdesignern Maria.

Logga trädgårdsdesigner

1) Vatten i någon form. Allt från en pool till litet vattenporl eller fågelbad. Typ och storlek anpassas efter önskemål , trädgårdens storlek, mm. Det ligger i vårt DNA och vi mår bra av att ha grönska och vatten omkring oss.

2) Smakfull kombination av kontraster: naturligt /”tuktat”, runda/kantiga former, högt/lågt, gräsmatta/planteringar, gammalt/nytt o s v. Kontrasterna ger dynamik och ”lyfter varandra”. Och så brukar jag göra kombinationerna så att önskad stil betonas, t ex dra det mer åt det moderna alternativt klassiska, eller naturliga
hållet.

3) Vackra gångar! När man ändå gör en gång kan den lika gärna vara vacker, och ge en upplevelse när man går. Kombinera funktion och estetik!

4) Gärna något lite oväntat någonstans, som fångar blicken, som inte är helt mainstream.

5) Köksträdgård/potager. Det är inne med odling/självhushåll. Det ger glädje, grödor och kan se snyggt ut i trädgården.

6. Välkomna djur såsom bin, fjärilar, fåglar genom inslag av fågelbad, holkar, växter, mm.