jacuzzi ekerö

2020 - ett annorlunda år

Inom spabadsvärlden har Coronapandemin bland annat fört med sig ett ökat tryck och efterfrågan på spabad. Detta parallellt med att produktion och fabriker har behövt stänga ner och sänka tempot med färre anställda på plats samtidigt. Att USA tagit till åtgärder som att stänga ner resande och vistelser bland allmänheten märks bland annat i industrier som just spabad men även hemmagym, båtar, cyklar och husbilar.

För att försöka få en bild över läget vi befinner oss i idag har vi pratat med James McClure på Vita Spa och Maurizio Vozza på Nordic Hot Tubs, två av fyra amerikanska spabadsleverantörer som Folkpool har glädjen att samarbeta med.

Hur har pandemin påverkat er och ert företag?
- Vi liksom många andra tillverkare var tvungna att stänga ner våra anläggningar och för vår administrativa personal påbörja en ny kultur av att arbeta hemifrån. Vi lyckades behålla all vår personal under nedstängningen och höll kommunikation via telefon för att förbereda oss för det nya ”normala”, berättar Maurizio.

Hur ser det ut i produktionen idag?
Maurizio berättar att det är lika som tidigare men ändå annorlunda. Vi har fått konfigurera om fabriken, detta genom att flytta vissa tillverkningsprocesser till andra delar av fabriken för att skapa avstånd.

spabad

Maurizio Vozza

Jämfört med ett vanligt år, vad är den största skillnaden?
- Den största skillnaden jämfört med ett vanligt år är den stora ökningen i efterfrågan. Det har varit dagar där vi fått fler beställningar än vi normalt skulle få under en månad. Detta samtidigt som vi har utmaningar med att få allt material från våra underleverantörer, berättar James.

Vilka restriktioner och förhållningsregler har ni fått från staten?
James berättar att i Phoenix där deras produktion ligger, bär nu alla produktionsanställda masker, visir och handskar och måste upprätthålla sociala avståndstagande riktlinjer. Inga externa kunder eller leverantörer är tillåtna i fabriken.

spabad

James McClure

Som i många andra branscher har vi nu en längre leveranstid på våra produkter, hur arbetar ni med den?
- På Nordic Hot Tubs har vi anställt fler medarbetare och startat ett andra skift, något vi aldrig har gjort i företagets 25-åriga historia, berättar Maurizio.

Finns det något ni lärt er under denna speciella tid vi befinner oss i?
- Att ha tro på de människor man omger sig med och inse att man är starkare som ett lag kontra en ensam individ, säger Maurizio.

- Vi har lärt oss och fått respekten för att det alltid kan uppstå sådant vi inte kan påverka. Dessutom är kommunikationen otroligt viktig för att på ett ärligt och respektfullt sätt hålla alla informerade, säger James.