Vanliga spafrågor

Här finner du frågor och svar på mycket som du som spaägare eller blivande spaägare kan behöva vilja veta eller funderar över.

Hur ofta behöver vattnet bytas?

Vid normalt användande, 4 personer som badar 2 gånger i veckan, och om man har kommunalt vatten så skall vattnet bytas 2-4 gånger/år. Fler badande och mer frekvent användande medför fler vattenbyten. Har man egen brunn kan man behöva byta vatten oftare.

Vad är ozon?

Ozon är en gas bestående av tre stycken syreatomer. Ozonet bilds naturligt i naturen genom att syrepartiklarna i luften binds samman med hjälp av UV ljus eller elektriska urladdningar i atmosfären. Ozonskiktet 10-50 kilometer upp i atmosfären skyddar oss mot solens UV-strålning. Ozon är en väldigt kraftig oxidant som vid kontakt dödar bakterier. Ozon är därför ett mycket bra hjälpmedel för att hålla ditt vatten i gott skick. Om du inte badar räcker ozonrening ofta för att hålla vattnet rent från bakterier.

Filtervård/Filterunderhåll

Ett spafilter skall rengöras och spolas av 1-2 gång i månaden. Har du ett Dimension One Spabad så säger det till varannan vecka om renspolning och rengörning. Vid rengöring bör Folkpools filtertvätt användas. Instruktion: Ta filtret och lägg i en hink med varmt vatten, dosera med filtertvätt enligt förpackningen, låt dra några minuter och skölj sedan av med duschmunstycke. Filtret bör bytas var 12e månad för att behålla tillräcklig filtrering. Ett igensatt filter beror oftast på att det inte rengjorts ordentligt

Installation och placering av Spabad

Platsen där ett spabad placeras skall vara plant och hålla för vikten 1500-2500 kg. En singelbädd eller annat liknande dränerande material på 5-10 cm behövs om badet ställs direkt på mark. En isolerande markskiva rekommenderas för att sprida ut lasten samt för extra isolering. Ladda ner installationsanvisningen för respektive Spabad på folkpool.se

Vad gäller för ozonunderhåll?

Alla spabad från Folkpool har ozonator installerat. Den producerar ozon av syret i luften som blandas in i vattnet. Ozonet bryter ner (oxiderar) föroreningar och bakterier. När ozonet har reagerat så återgår det till syre. Ozongeneratorn ger dig ett bättre vatten men räcker inte till som enda desinficering. Om du sköter desinficeringen, helst med klor, och tvättar filter så underhåller ozonatorn vattnet så att det är bra tills nästa gång du badar. Ozonator reducerar även halten bundet klor. Man kan se små bubblor som kommer ut ur ett litet munstycke i badet, det så kallade ozonmunstycket. Att man ser bubblorna behöver inte innebära att ozonatorn är i drift. Bubblorna produceras när cirkulationspumpen är i drift.

Hur vet jag att ozonatorn fungerar?

Både UV-ozonatorerna och CD-ozonatorerna avger ett blå-grönt ljus. Detta kan man oftast se genom ett litet fönster på ozonatorn. De flesta system är dock gjorda så att ozonatorn stängs av (släcks) om man aktiverar någon funktion, d.v.s. startar en pump eller lampa med ett tryck på kontrollpanelen. Detta är gjort för att man helst inte ska bada med ozonatorn i drift. Så när ni ska kolla ozonatorn måste filtreringen vara i drift och ingen funktion aktiverad. En UV ozonator tappar effekt efter 2 år med 24 tim drift och måste bytas även om den kan fortsätta lysa långt efter detta. En CD-ozonator slocknar när den är slut.
Obs! Tänk på att inte titta direkt in i ljuset från ozonatorn, det kan vara skadligt för ögonen.

Byte av ozonatorn, CD-chip eller UV-lampa

Ozonatorn, UV-lampan eller chippet ska normalt bytas efter 1-4 år beroende på vilket system du har och hur lång filtreringstid du kör. Den händige kan byta detta själv men om du är osäker så rekommenderar vi er att boka in ett byte hos er återförsäljare. När man byter ozonatorn så ska man även kolla ozonslangen. Om den är brunt kladdig invändigt och börjar bli igensatt så ska den och backventilen bytas ut. Hos Badbutiken kan du köpa ny ozonslang och backventil.

Nordic Hot Tubs

Sedan början av 2014 sitter det normalt en APG-U CD ozonator i spabad från Nordic. Tidigare satt det oftast en DEL Spa Eclipse CD ozonator monterat men det har förekommit andra modeller som Prozone (UV-ozon), DEL T3 (CD Ozon) m.fl. Om ni har någon av dessa så ska hela ozonatorn bytas ut efter ca 4 år. Vi rekommenderar att ni installerar enny APG U eller DEL Spa Eclipse med utbytbart chip. På Badbutiken hittar du ny ozonator för Balboa eller ozonator för Gecko.  

APG-U CD ozon och DEL Spa Eclipse CD ozon

Nya APG-U ozonatorn har livslängd på 15-18 000 timmar. Man kan utgå från att den håller ca 5 år på en Nordic med vanliga filtercykler och i ca 2 år vid filtrering dygnet runt. Livslängden på DEL Spa Eclipse CD ozon är ca 9 000 timmar. Därefter måste chippet bytas ut. HosBadbutiken hittar du ett nytt utbyteschip. Det bör ske efter ca 4 år vid filtertid inställd på F2 som normalt är default inställning. *Eftersom pumpen går några minuter varje halvtimma för att kontrollera temperatur ger det totalt ca 6 timmars filtertid per dygn. Byt efter 1 år vid filtercykel 24 tim/dygn. Man kan se om det lyser i det transparenta glaset på ozonatorn när badet går på filtrering. Obs. om ni startar en pump eller en lampa under filtreringen så kommer ozonatorn att stängas av (lampan lyser inte). 

@Home Hot Tubs

Vissa bad har DEL Spa Eclipse CD ozonator. Då ska chippet bytas efter ca 4 år om badet inte har en separat 24-timmarspump. Om ni har en ClearZone med DEL Spa Eclipse och separat 24 timmars cirk.pump så ska chip bytas efter 1 år. Om du har en ClearZone- ozonator med separat 24-timmars cirkulationspump, ska den bytas efter ca 2 år. Du kan även välja att ersätta den med en ozonator för Gecko. Hos @Home-spabad förekommer även några bad utan ozonator. Dessa är förberedda för ozon och vi rekommenderar att ni installerar en DEL Spa Eclipse CD ozonator. 

Dimension One Spas

Dimension One Spas har två olika varianter av UV-ozonatorer som båda ingår i patenterade reningssystem. Dessa system arbetar dygnet runt och är extra effektiva tack vare maximal kontakttid med vattnet utan problem med sk. off-gas med ozon som kommer ut med bubblorna i vattnet. De är de enda ozonsystemen som är i drift även vid bad.

Reflection Serien

UltraPure UV-ozonator är ett 2-stegsystem som ger maximal kontakttid med vattnet och ingen så kallad off gas som kommer ut i bubblorna i badet som på ett vanligt system. UV-lampan måste bytas efter ca 2 år. 

Bay serien

Det första spabadet i Bay-serien var Sarena Bay som hade en Ozonator Blå box. Den ersattes senare med UltraPure Plus som sitter i alla andra bad i Bay-serien samt i senare års Sarena BayUltraPure Plus ett system som utvecklats av D1 (patenterat) och har både UV-ozonator och UV-ljus för desinficering. Lampan måste bytas efter ca 2 år. 

Vita Spa

Olika ozonatorer har förekommit i Vita Spa-spabad. Om ert bad har en separat 24-timmars cirkulationspump, ska ozonatorn bytas efter två år. Om badet har en 2-hastighetspump som är inställd på 2x 2 tim filtertid (default), ska ozonatorn bytas efter ca 4 år. Du kan även ersätta den gamla ozonatorn med en CD ozonator Del Spa Eclipse med utbytbart chip. 

Mountain Spring Spas

Det har funnits olika ozonatorer till Mountain Spring-spabad. Om det sitter en DEL Spa Eclipse-ozonator installerad, ska chippet bytas efter ca 4 år om ni kör på 2 x 2 tim filtercykel (default). Om det är någon annan typ av ozonator installerad i ert bad, ska hela ozonatorn bytas ut till en Del Spa Eclipse efter ca 4 år.

Hos Badbutiken hittar du en ny ozonator till ditt spabad. 

 

För fler vanliga frågor, klicka här