Nordens Ark

FÖR MEST HOTADE SKÖLDPADDSARTER

En ark för världens sköldpaddor byggs på Nordens Ark

En unik anläggning som kommer vara hem för några av världens mest hotade sköldpaddsarter. Folkpool har fått den stora äran att vara delaktiga i detta projekt.

Över 60 % av världens sköldpaddor hotas av utrotning. Trots att hotet är större än för både fåglar, däggdjur och groddjur så har sköldpaddskrisen fått förhållandevis lite uppmärksamhet och resurser. Det är något som Nordens Ark hoppas att ändra på.

 Vår SkölpaddsArk kommer att vara en fristad för omkring 15 arter som alla är mycket nära utrotning i det vilda, säger Emma Nygren, bevarandebiolog på Nordens Ark.

Flera av arterna kommer att försvinna utan intensiva avelsinsatser med räddningspopulationer och insatser i fält.

I avelsanläggning blir det möjligt att föröka och föda upp sköldpaddor i större skala för att i framtiden kunna bistå bevarandeprojekt med djur för utsättning i det vilda. Vi på Folkpool levererar reningsutrustningen till bassängerna och på så vis möjliggör vi en drömpool för dessa arter.

Anläggningen är unik och den enda i sitt slag i norra Europa. Den byggs mitt i parken och består av både en visningsdel öppen för besökare och en sluten avelsanläggning.

Största hoten mot världens sköldpaddor är förlust av livsmiljöer och den illegala handeln med vilda djur. Situationen är allra mest akut i Asien, där nästan alla av de 100 sköldpaddsarterna är hotade.

Fokus kommer läggas på att jobba med arter från den regionen. Vi har också valt att jobba med stora och utrymmeskrävande vattensköldpaddor då anläggningar för dessa saknas.

SkölpaddsArken invigs sommaren 2023 och förhoppningen är att satsningen ska hjälpa till att säkerställa överlevnaden för flera sköldpaddsarter till dess att situationen i det vilda har förbättrats så att utsläpp i det vilda är möjligt.

Följ vårt samarbete under uppbyggnad, påfyllnad och skapandet av miljö till ankomst av de olika individerna här på folkpool.se

Nordens Ark har funnits sedan 1989 och snöleoparder, fjällgäss och manvargar är några av parkens djurarter.

Avelsarbete, forskning och utbildning bedrivs på Åby säteri i Bohuslän. Den zoologiska parken är öppen för besökare året runt och idag erbjuder parken både hotell & konferens, restaurang och upplevelsepaket för sina besökare. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands.

Nordens Ark i samarbete med Folkpool
Nordens Ark Nyaguineasköldpadda

Nordens Ark Nyaguineasköldpadda

Nordens Ark

Stiftelsen Nordens Ark
Nordens Ark är en stiftelse som genom forskning, naturvård, uppfödning och utbildning arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Flera hundra djur födda på Nordens Ark har satts ut i naturen i Sverige och runt om i Europa.