#yesfolkpool

Vi älskar varje gång vi ser våra produkter på sociala medier och ibland önskar vi att dela dessa bilder / filmer i våra kanaler. Bilderna publiceras främst på relaterade sidor på vår webbplats för att ge andra kunder en inblick i hur produkten kan se ut i en hemmiljö. De kan i vissa fall också publiceras i någon av våra andra kanaler/medier t.ex. Instagram, Facebook, nyhetsbrev, broschyrer, annonser eller i en butiksmiljö hos en återförsäljare.

GENOM ATT SVARA PÅ VÅR BEGÄRAN MED HASHTAGGEN #yesfolkpool GODKÄNNER DU FÖLJANDE:

Du tillhandahåller Folkpool AB, en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens för att använda bilder du har svarat med #yesfolkpool, nedan kallad ”bild”, i deras marknadsföring och / eller reklam, inklusive flöden på webbplatsen, nyhetsbrev, sociala medier, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringsändamål.

Du intygar härmed att (i) du äger alla dina rättigheter till dina bilder, (ii) du har fått tillstånd från någon person som visas i dina bilder att överföra rättigheterna här, och (iii) användning av dina bilder av Folkpool AB inte bryter mot tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag.

Härmed frigör du Folkpool AB från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och för de immateriella rättigheterna för de som är förknippade med ovan beskrivna användningar. Du frigör och samtycker till att hålla Folkpool AB och alla personer som agerar för Folkpool AB från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part), skulder, oavsett natur, i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på dataskydd@folkpool.se