Anslutningspaket

Till poolen behövs diverse olika rörkopplingar, ventiler och elkomponenter för styrning av pump och
värmesystem. Det är viktigt att kopplingar och rörsystem tål klor- och salthaltigt vatten. Folkpool har tagit fram ett antal kompletta paket som innehåller det du behöver för ett normalt poolmontage.

Du väljer anslutningspaket efter 1-fas eller 3-fas pump samt pumpstyrka. Gemensamt för anslutningspaketen är att de innehåller rörkopplingar och ventiler för ett normalt poolmontage. Klämkopplingar för mark och maskinrum ingår i anslutningspaketen.

Lägg till lämpligt antal meter PEL-rör. Vare sig du monterar själv eller lejer bort arbetet blir det både billigt och tidsbesparande att ha ett komplett anslutningspaket med i poolleveransen.

(Silikonet som ingår i anslutningspaketen används till att limma packningar till armaturer)