Poolkemi

Kvalitén på poolkemikalier är av stor betydelse. Folkpools kemikalier är förpackade och
märkta enligt Kemikalieinspektionens normer. Våra kemikalier är anmälda hos Giftinformationscentralen som därigenom kan ge råd vid eventuella tillbud.

Läs mer
poolvårdsguide 
 säkerheten

 

Poolkemi desinficerande

Långverkansklor och Multiklor (Veckoklor) kommer i form av stora tabletter för placering i bräddavloppet. Tabletten innehåller ett skydd mot solens UV-strålar, vilket gör att klorhalten håller sig under en längre tid. Dagsklor och Aktionchock är kalciumhypoklorit i två former, det snabblösliga Aktionchock (granulat) och Dagskloret som kommer i tablettform. Snabbklor är däremot en diklor och ett mycket snabblösligt granulat som i princip är pH-neutralt. Produkten Algdräpare är lämpligt att använda vid vinterstängning eller algangrepp samt i kombination med Soft-Care.

Poolkemi justerande

Dessa produkter består av basiskt respektive surt pulver som justerar poolvattnets pH-värde. Produkten Höj Alkalinitet är viktig för rätt alkalinitet i vattnet för att undvika att inte pH-värdet skall hoppa upp och ned.
Med Höj Kalk kan du förebygga en låg kalkhalt, vilket kan skada betongpooler.
Antiklor är ett preparat som snabbt slår ut ett kloröverskott, t.ex. efter chockklorering i inomhuspool.

Poolkemi övrigt

Produkten klorbalans minskar klorförbrukning genom att skydda klor (kalciumhypoklorit) mot att brytas ner av solen. Flockningsmedel används för att fälla ut metaller ur nypåfyllt poolvatten. Super-Flock placeras i bräddavloppet efter backspolning. Produkten Metal Magic avlägsnar effektivt rostutfällningar på ex. liner el. pooltrappa. Flera behandlingar kan behövas.