Saltklorinator

Saltklorinatorn renar poolvattnet med salt som omvandlas till klor i en automatisk process. En stor fördel är att vattnet blir mer behagligt för hud och ögon, dessutom är det fritt från klorlukt. Saltklorinatorn är ett bra miljöval.

 

Saltklorinator

Saltklorinatorn tillverkar underklorsyra av salt. Det är ett mycket effektivt sätt att hålla poolen ren från bakterier och alger utan att behöva tillsätta vanliga klortabletter. Det krävs endast en lätt sälta i poolvattnet för att saltgeneratorn ska fungera. Salthalten ska vara minst 0,4 procent, ungefär som Östersjöns bräckta vatten.

Saltgeneratorn reducerar halten bundet klor vilket gör att hud och ögonen inte irriteras. Detta är mycket uppskattat, i synnerhet av personer med känslig hy. På styrcentralen ställer du manuellt in önskad effekt steglöst. En viktig fördel är att saltet inte förbrukas utan återbildas senare i processen.

Enkel installation

Cellen installeras i poolens maskinrum på röret för utgående vatten. Den är försedd med praktiska unionskopplingar så att den snabbt och enkelt kan lossas för hand utan några verktyg. Centralen installeras av behörig elektriker.