Solfångarpaket

Solfångare Thermecro

Thermecro solfångarna med sina unika och patenterade vakuumrör gör dom till de mest effektiva solvärmesystemet på marknaden med hela 92% verkningsgrad. Rören absorberar den indirekta och direkta solinstrålningen och omvandlar den till varmvatten oberoende av lufttemperaturen. Konstruktionen är specifikt utformad för användning till pooler. Thermecro är lämpligt för alla typer av poolvatten, inklusive salt- och havsvattenpooler.

Solfångare Polyeten

Vi har satt ihop paket med olika antal solfångarpaneler, välj till anslutningspaket med styrning och kopplingar.
Automatiskt system med motorventil styrs av en differenstermostat med dubbla givare. Givarna känner skillnaden mellan lufttemperatur utomhus och poolvattentemperatur. Det manuella systemet har en manuell 3-vägs ventil.