Cyklon

Multi Cyklon är ett förfilter som filtrerar med hjälp av centrifugalkraft.

Det är ett perfekt tillbehör där det är dålig tillgång på vatten. Genom att placera Multi Cyklonen innan sandfiltret så krävs färre backspolningar och mindre vatten går åt.