Bygga vid sluttningstomt?

Fungerar Garden pool att bygga delvis ovan mark vid sluttningstomt?

Folkpools Gardenpool kan byggas delvis ovan mark och är perfekt vid sluttningstomter. Den kan även byggas helt ovan mark eller helt nergrävd, utan extra förstärkning om du önskar det.