Lim Effast PVC Burk 250 ml Med pensel

Lim PVC Burk 250 ml Med pensel

Snabbhärdande lim för PVC kopplingar

Instruktioner
1. Kapa röret rakt
2. Fasa röränden
3. Mät och markera insticksdjup
4. Rengör både rör och rördel
5. Lägg på lim på både rör och rördel
6. Pressa ihop. Tänk på att aldrig vrida delarna som skall limmas samman,
tryck ihop dom rakt!
7. Låt torka. Torktid 1h/1bar vid 20°C för provtryckning med vatten.
24 h fullt driftstryck.
Omgivning
Se till att platsen för limning tillåter torr hantering av rör och rördelar,
samt att temperaturen ej understiger +5°C.
Limma inte rör och delar som är fuktiga.
Personligt skydd
Limning bör ske på plats där god ventilation kan tillgodoses.
Vid behov använd utsugsfläkt.
Personligt skydd såsom andningsskydd, glasögon och handskar bör användas. Se säkerhetsdatablad för närmare information

Specifikationer och tillval

Artikelnummer 5650126
Pris 160 kr