Artikelnummer: 5157154

Aquarite FLO Redoxstyrning (klorstyrning)

Automatisk styrning av klorproduktion avsedd för Aquarite Flo.
I det kompletta paketet ingår digitalt chipp, redoxsensor och hållare till sensorn.

Styrningen sker med redoxsensor där redoxpotentialen visar vattnets desinficerande förmåga. Redoxvärdet mäts i mV (millivolt) och ställs in mot önskat halt fritt klor med hjälp av fotometriskt testinstrument typ PoolLab 1.0 (ingår ej).

Tänk på att även för automatiska styrningar så ska klorhalten mätas manuellt varje vecka med fotometriskt testinstrument (PoolLab 1.0) för att säkerställa rätt nivå och justera börvärde eller kalibrera sensorn vid behov. Annars finns risk för feldosering med förhöjd klorhalt som ger upphov till skador på liner och annan utrustning.

Lagerstatus: Ej i lager

Pris 6 990 kr