UV-rening

Ett lätt och effektivt sätt att desinficera sin pool är att installera en UV-renare.

Med hjälp av UV-C ljus reducerar renaren skadliga bakterier, alger och mikroorganismer i vattnet. Det gör att du kan minska mängden klor med upp till 80%. Mindre klor i vattnet ger en behagligare miljö för de badande i poolen och minskar problem som röda ögon, klorlukt och risken för allergibesvär.

UV-C rening Steriliser 55W

UV-C rening Steriliser 55W Sterilis...

Pris 8 990 kr

UV-C rening Quantum

UV-C rening för pooler Ett lätt och...

Pris 17 990 kr

Med hjälp av UV-C ljus reducerar renaren skadliga bakterier, alger och mikroorganismer i vattnet. Det gör att du kan minska mängden klor med upp till 80%.

Mindre klor i vattnet ger en behagligare miljö för de badande i poolen och minskar problem som röda ögon, klorlukt och risken för allergibesvär.

Fördelar med UV-C rening
UV-C renaren kopplas enkelt in på returledningen efter reningsverket så att vattnet leds genom enheten.

Inne i renaren sitter en UV-C lampa som bestrålar vattnet som strömmar igenom. På så sätt reduceras bakterier, alger och mikroorganismer i vattnet som förs tillbaka till poolen.

Att rena sin pool med hjälp av UV-C ljus är inte bara kostnadseffektivt och smidigt. Det är även miljövänligt då skadliga kemikalier inte riskerar att hamna i naturen.

  1. Ger rent och klart vatten
  2. Desinficerar vattnet effektivt och säkert
  3. Tar död på bakterier, alger och mikroorganismer
  4. Minskar klorbehovet upp till 80 %
  5. Minskar lukt, irriterad hud och röda ögon från befintligt klor
  6. Miljövänligt sätt att rena sin pool