Artikelnummer: 5150130

MiniMaster Styrning pH + fritt klor komplett

Ett nytt sätt att utrusta din pool. MiniMaster mäter och doserar kemikalier automatiskt.
Avancerad och intelligent MiniMaster för privata pooler, ger optimal vattenkvalitet med automatik. MiniMaster ger dig kontinuerlig övervakning och automatisk dosering (desinfektion) av vattenkvaliteten på samma sätt som sker på publika bad och stora hotellanläggningar. MiniMaster bygger på samma teknik som Pahléns välkända Autodos, som är inne på sin tredje generation. Med en MiniMaster installerad i din pool behöver du inte längre tänka på din vattenkvalitet för det sköter MiniMaster automatiskt.

MiniMaster övervakar din vattenkvalitet kontinuerligt, vilket gör det enkelt att bibehålla ett rent och klart vatten. Vid behov doseras automatiskt rätt mängd kemikalier via en slangpump. Detta ger i sin tur en jämn och låg förbrukning av kemikalier.

Nu behöver du inte längre be någon om hjälp med att dosera klor i din pool när du är bortrest eller på semester. MiniMaster sköter detta åt dig och ditt poolvatten kommer att vara rent och klart när du kommer hem.

MiniMaster finns i flera olika versioner för att passa alla typer av pooler.

Komplett paket innehåller:
Styrning pH + fritt klor
Elektrodkit pH - fritt klor,
Peristaltisk slangpump 2st
Anslutningskopplingar
Invallningskärl
Invallningskärl

Den mest avancerade versionen av MiniMatser gör det mesta jobbet åt dig. MiniMaster utrustad med alla tillval är en komplett mät- och doserenhet. pH-värdet mäts med hjälp av en pH-elektrod och klorvärdet med hjälp av en klorelektrod. Nu finns även MiniMaster för pH och Redox, särskilt lämpad för saltvattenpooler. Klara och tydliga LED-dioder visar statusen på din vattenkvalitet. Grönt indikerar inställt optimalt värde, gult indikerar att det sannolikt är dags att dosera eller att doseringen har varit för stor. När röd lampa lyser är värdet för högt eller för lågt och MiniMaster kommer automatiskt att dosera för att uppnå rätt pH- och/eller klorvärde. Kalibreringen av enheten är mycket enkel och görs genom att två knappar trycks in samtidigt på kontrollenheten. För att få ett exakt mätvärde är MiniMaster försedd med en flödesmätare och flödesjustering för korrekt flöde.

Mäter och doserar kemikalier automatiskt. Utrusta den privata poolen på ett nytt sätt. Ger optimal vattenkvalitet med automatik.

Kontrollbox MiniMaster med LED-dioder
Det uppmätta värdet i poolen visas symboliskt på displayen med de sju lysdioderna. När enheten mäter blinkar någon av dioderna. Vid aktiverad mätning eller dosering lyser någon av dioderna konstant.

Elektronisk kontrollpanel med LED-dioder
- Dosering on/off
- Timerfunktion för forcerad klorering (2min)
- Grön indikering visar det inställda optimala värdet
- Gul indikering visar avvikelse från inställt värde
- Röd indikering visar kraftig avvikelse från inställt värde
- Blinkande röda dioder vid för lågt flöde
- Aktuell flödesindikering

För att underhåll vid t.ex. vinterstängning, byte av uttjänta elektroder eller referensmätning av elektroder på ett enkelt sätt ska kunna utföras är flödescellsmodulen konstruerad för att kunna fällas framåt. Modulen är även försedd med en tappkran för testvatten.

Kalibrering eller justering av flödet görs på flödescellsmodulen. Det transparenta höljet framför modulen gör det även väldigt enkelt att se om det är flöde till enheten.

Lagerstatus: Fåtal i lager

Pris 23 790 kr

Reservdelar