Reservdelar äldre saltklorinatorer & styrningar


Elektrolyscell Saltgenerator 12 med snabbkopping Balnéo

Utbytesdetalj, förbrukningsdel till S...

Pris 6 290 kr

Elektrolyscell Saltgenerator 20 med snabbkoppling Balnéo

Utbytesdetalj, förbrukningsdel till S...

Pris 10 490 kr

Elektrolyscell LM2-15 Zodiac

Pris 10 295 kr

Säkringshållare LM2-15

Pris 300 kr

Buffertlösning 650mV SmartSalt

Buffertlösning 650mV till SmartSalt k...

Pris 285 kr

Union saltklorinator LM2

Pris 280 kr

Kretskort LM2-15

Pris 3 700 kr

Kontrollpanel LM2-15

Pris 3 080 kr

TRi Pro 18 klorsensor

Pris 3 285 kr

Injektions ventil pH TRi 18 pro

Pris 745 kr

Hållare pH sensor TRi 18 pro

Pris 230 kr

Lock TRi 18 pro

Pris 1 045 kr

TRi Pro 18 pH sensor

Pris 2 090 kr

Pumpslang Tri Pro

Pris 465 kr

Pumpmotorskruv 3x6mm TRi Pro

Pris 25 kr

TRi 18 Kontrollpanel ej för Aqualink

Pris 5 980 kr

Buffertlösning ORP 700 mV TRi Pro

Pris 270 kr

Perstaltic pump (ej motor) TRi Pro

Pris 595 kr

Buffertlösning pH 7,5 TRi 18

Pris 230 kr

Beställ katalog

Fyll i dina adressuppgifter så skickar vi kostnadsfritt våra pool- och/eller...

Återförsäljare

Kontakta din närmaste återförsäljare för tips, råd och support.

Solvatten

Idag saknar över en miljard människor tillgång till rent vatten, det vill säg...