På grund av tekniska problem är det för tillfället inte möjligt att beställa något i vår webshop. Varmt välkommen till någon av våra butiker.

Artikelnummer: 5050250

Sharptest SX (Scuba II) digital fotometrisk testare

För dig som vill ha exakta värden

Sharptest XS (Scuba II/Scuba 2) är ett fotometrisk testinstrument som enkelt låter dig kontrollera värdena i din pool eller spabad. Genom att testa vattnet fotometriskt ger den dig snabbt och precist vattnets klorhalt (fritt och total), pH-värde, cyanursyranivå och alkalinitet, testtabletter för dessa parametrar ingår. Resultatet visas sedan på en stor och tydlig display.

Lätt att använda

För att utföra ett test sänker du ner Sharptest XS i pool- eller spavattnet så att en testkammare fylls. Sedan tillsätter du en testtablett. Värdena mäts och presenteras på displayen. Därefter kan du fylla i värdena i vår kemikalkylator på folkpool.se för att få exakta doseringsanvisningar. Svensk instruktion medföljer.

Smart design

Sharptest XS är ergonomiskt designad för att sitta bra i handen. Dess hölje är vattentåligt och hela enheten flyter ifall du skulle råka tappa den. Sharptest XS stänger även av sig själv för att spara på batterierna om den inte har används på fem minuter.

Instruktion SharpTest SX
1. Starta med knappen ON/OFF. På displayen visas ”0”. Nollställ för alla metoder.
2. Tillse att provkoppen är helt ren. Skölj ur den några gånger i vattnet som ska testas.
3. Ta ett vattenprov genom att sänka ned SharpTest upp och ner 1-2 dm under vattenytan.
Vänd på SharpTestså att den vattenfylls och lyft upp den ur vattnet.
4. Förslut provkammaren med locket.
5. Tryck på knappen ZERO/TEST. ”000” blinkar under cirka åtta sekunder, därefter visas ”0.0.0” på
displayen.
6. Välj analys med knappen MODE: Cl (frit klor/ totalt klor), pH, TA, CyA, Br, Cl ... (Scroll).
7. Öppna locket och lägg i önskad tablett utan att den rör fingrar.
Metod Använd tablett
ClF = Fritt klor DPD No.1
ClT = Totalt klor DPD No.1 + DPD No.3
pH = pH-värde PHENOL RED PHOTOMETER
CyA = Cyanursyra CyA-Test
TA : Alkalinitet-M ALKA-M-PHOTOMETER
Br = Brom DPD No.1
Saknas Br används ClF, Bromvärde är lika med Fritt klor x 2,25.
8. Krossa tabletten med omrörningsstaven och rör om tills den är helt upplöst.
9. Förslut provkammaren med locket igen. Vicka apparaten fram och tillbaka
under cirka 15 sekunder. Skaka inte.
10. Håll sedan apparaten stilla. Vid test av ClF/pH/CyA/Br: 15 sekunder. Vid test av ClT/TA: Två minuter.
11. Tryck på knappen “Zero/Test“. En strecksymbol “---“ blinkar under cirka sex sekunder. Resultatet visas på
displayen ppm (mg/l). Om LOW visas är mätområdet underskridet. Visas HIGH så är mätområdet
överskridet. Upprepa test Tryck på knappen ”Zero/Test”.
12. Nytt prov för andra värden. Tryck på knappen ”Mode” och bläddra. Utför testet. Ny nollställning (Alter
nativ) Håll knappen ”Zero/Test” intryckt under två sekunder.
13. Skölj alltid ur provkoppen noggrant efter användning. Torka rent med mjukt hushållspapper. Ta ur
batterierna om SharpTest inte ska användas under längre tid.
Undvik fel vid mätningarna
1. Använd rätt tabletter. Endast original testtabletter med svart skrift.
2. Testtabletterna måste läggas i vattenprovet direkt från folieförpackningen, utan att röras av fingrar.
3. Nollställning och test måste genomföras med helt stängt lock.
4. Provkopp, täcklock och omrörningsstaven måste sköljas noggrant före och efter varje separat test.

Felmeddelanden:
Nr Innebörd Möjlig orsak
01 För lite ljus vid ZERO Nedsmustad provkopp eller kraftigt färgat vattenprov.
03 Division genom 0 Nedsmustad provkopp eller kraftigt färgat vattenprov.
20, 21 För mycket ljus på detektorn. Täckkåpan inte påsatt ordentligt. Test i starkt solsken?
22 LowBat under test Byt batterier och/eller rengör kontakter för batterier.

Använd inte laddningsbara batterier

Lagerstatus: Ej i lager

Kampanjpris 1 390 krPris 1 800 kr

Beställ katalog

Fyll i dina adressuppgifter så skickar vi kostnadsfritt våra pool- och/eller...

Återförsäljare

Kontakta din närmaste återförsäljare för tips, råd och support.

Solvatten

Idag saknar över en miljard människor tillgång till rent vatten, det vill säg...