folkpool logotype

Reservdelar eVac och Sharkvac


Filter SharkVac / eVac

Pris 840 kr

Drivband SharkVac / eVac

Pris 720 kr

Låsknapp huv SharkVac / eVac

Pris 110 kr

Gummiborste SharkVac / eVac

Pris 530 kr

Hjul med däck SharkVac / eVac

Pris 360 kr

Täckhatt hjul SharkVac / eVac

Pris 80 kr

Kullager drivhjul SharkVac / eVac

Pris 340 kr

Skumborste SharkVac

Pris 1 210 kr

Impeller poolrobot SharkVac

Pris 195 kr