folkpool logotype

Reservdelar eVac och Sharkvac


Drivband SharkVac / eVac

Pris 775 kr

Låsknapp huv SharkVac / eVac

Pris 120 kr

Gummiborste SharkVac / eVac

Pris 575 kr

Täckhatt hjul SharkVac / eVac

Pris 90 kr

Kullager drivhjul SharkVac / eVac

Pris 375 kr

Skumborste SharkVac

Pris 1 345 kr

Filter SharkVac / eVac

Pris 935 kr

Hjul med däck SharkVac / eVac

Pris 395 kr

Impeller poolrobot SharkVac

Pris 210 kr