Poolvatten Tipps och råd för bra vattenkvalitet

BRA VATTENKVALITET

Detta behövs för bra vatten

Vatten ska vara rent och klart för att vara inbjudande att bada i. Det är inte svårt i en riktig pool med ett bra reningsverk. Dosera klor, håll koll på pH-värdet och dammsug poolen regelbundet.

För att hålla ett rent och klart vatten i poolen krävs både mekanisk och kemisk rening. Nedanstående faktorer är en förutsättning för att kunna hålla ett bra poolvatten.

 • Reningsverk med pump och filter med anpassad kapacitet
 • Bottendammsugning varje vecka
 • Balanserat vatten med rätt pH-värde 7,2-7,6
 • Kontinuerlig desinficering med klor eller motsvarande

Mekanisk rening

Mekanisk rening av poolvattnet sker genom ett reningsverk med pump och filter samt genom regelbunden dammsugning.

Kemisk rening

Kemisk rening innebär desinficering av poolvattnet så att bakterier och alger inte uppkommer.

Vanligast och mest effektivt är klor, men även andra desinfektions medel förekommer. Det finns fritt klor och bundet klor som tillsammans utgör totalt klor.

Fritt klor är det vi eftersträvar, det är aktivt verksamt klor som sköter desinficeringen. Fritt klor varken luktar eller irriterar i normal halt. När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor, så kallade kloraminer.

Bundet klor är overksamt och ger en stickande klorlukt som kan vara irriterande för ögon och hud. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering.

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor.

Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.

Rätt pH-värde och klorhalt

 • pH-värde 7,2-7,6 Kontrollmät varje vecka och justera vid behov.
 • Klorvärde 1-3 ppm Kontrollmät varje vecka. Anpassa doseringen efter ditt behov för att hålla rätt halt.

Balanserat vatten

Bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion. De flesta kommunala vatten har goda grundförutsättningar men fyller du från egen brunn eller annan källa krävs ofta någon behandling. Det viktigaste är att hålla rätt pH-värde. Om alkaliniteten är för låg ändrar sig pH-värdet upp och ner.

Läs mer om balanserat vatten här

Poolkemikalier

Desinficerande kemikalier är klorpreparat i olika former eller klorfria medel som tar bort oönskade bakterier och alger. Justerande kemikalier är kemikalier vi använder för att justera pH-värde, kalkhalt, klorhalt och alkalinitet. Antiklor reducerar klorhalten.

Läs mer om poolkemikalier här

Testa vattnet

Testa klor och pH-värde varje vecka. Teststrips kan vara svåra att läsa av och ger en grövre avläsning. Ett fotometriskt testinstrument typ PoolLab 1.0/2.0 rekommenderas.

Läs mer om att välja testinstrument här.

Testa ditt vatten med hjälp av vår nya poolkemikalkylator!

kemikalkylatorn för spabad

Få gratis analys, recept och tips

Krångla inte till det i onödan, använd vår unika kemikalkylator - nu med mer tillförlitligt resultat.

Vad ska jag dosera, hur mycket och varför?

 • Kemikalkylator ger dig gratis analys och recept med rekommenderad dosering och förslag på åtgärd.
 • Möjlighet att testa ditt vattnet, noggrant.
 • Välj anpassade kemikalkylatorn för pool och dina egna uppmätta värden.
 • Kemikalkylatorn kalkylerar resultat i realtid.
 • Du får direkt rekommenderad dosering och recept med förslag på åtgärd.
Testa poolkemikalkylatorn här
Hjälpte informationen på sida dig?