Poolvatten Tipps och råd för bra vattenkvalitet

BRA VATTENKVALITET

Mekanisk och kemisk rening

För att hålla ett rent och klart vatten i poolen krävs både mekanisk och kemisk rening.

Nedanstående faktorer är en förutsättning för att kunna hålla ett bra poolvatten.

  • Reningsverk med pump och filter med anpassad kapacitet
  • Bottendammsugning varje vecka
  • Balanserat vatten med rätt pH-värde 7,2-7,6
  • Kontinuerlig desinficering med klor eller motsvarande

Rätt pH-värde och klorhalt

  • pH-värde 7,2-7,6 Kontrollmät varje vecka och justera vid behov.
  • Klorvärde 1-3 ppm Kontrollmät varje vecka. Anpassa doseringen efter ditt behov för att hålla rätt halt.

Håll poolen ren:

  • Bottensug poolen och tvätta rent vattenlinjen varje vecka.
  • Backspola sandfilter. Kontrollera korg i bräddavlopp och pump, töm vid behov.

Testa vattnet

Testa klor och pH-värde varje vecka. Teststrips kan vara svåra att läsa av och ger en grövre avläsning. Ett fotometriskt testinstrument typ PoolLab 1.0 rekommenderas.

Läs mer om att välja testinstrument här.

Balanserat vatten

Balanserat vatten med rätt pH-värde är en förutsättning för att klorets desinfektionseffekt ska fungera. Rätt alkalinitet är en förutsättning för att pH-värdet ska hålla sig stabilt.

Läs mer om balanserat vatten här.

Dosera klor

Dosera klor kontinuerligt så att en halt på 1-3 ppm hålls. Vanligast är Långverkansklor som är stora 200 g puckar.

Dosera 1-2 st per vecka för en normal villa pool på 30-40 m3, beroende på temperatur, antal badande mm. Kontrollmät och anpassa dosering efter ditt behov. Vid ökad badbelastning krävs extra dosering med Aktionchock eller Snabbklor.

Läs mer om poolkemikalier här

Håll poolen ren

Låt gärna reningsverket arbeta dygnet runt. Backspola sandfiltret var 7:e- 14:e dag. Städa poolen varje vecka med bottensugning. Med en automatisk robot blir det enkelt.

Tvätta vattenlinjen regelbundet så att inte smuts får sitta kvar och gro in i materialet. Kontrollera korgen i bräddavloppet och pumpen och töm vid behov så att det inte blir stopp i flödet.

Läs mer om att rengöra poolen

Saltklorinator och UV-C rening

Om du har en saltklorinator så produceras underklorsyra (fritt klor) av saltvatten. Kontrollera salthalt vid vårstart. Därefter gäller det att hålla koll på klorhalten. Mät klorhalten och anpassa produktionen efter behov.

Sträva efter att ligga på ca 1 ppm fritt klor. Om du inte mäter kontinuerligt och anpassar inställningen är det lätt att överproducera vilket bleker linern. UV-C rening eliminerar bakterier med UV-ljus. En mindre mängd klor krävs för korrekt desinficering.

Läs mer om saltklorinator här

Vinterstängning

Fortsätt att hålla koll på klor och pH-värde när badsäsongen tagit slut. Det är viktigt att ni stänger poolen med rätt värden. Surt vatten (lågt pH) och/eller hög klorhalt under vintervilan är skadligt för material i poolen och bleker linern.

Läs mer om vinterstängning här.

Våröppning

Gå igenom och återställ den utrustning som är vinteranpassad. Enkelt uttryckt tar du vinterstängningen i omvänd ordning.

Klicka här för mer detaljerad checklista.

Hjälpte informationen på sida dig?