Algangrepp

HUR BEKÄMPAR JAG ALGANGREPP?

Algangrepp och chockklorering

Poolvattnet har en grön ton

För att vara säker om poolen har algangrepp kan du känna på väggarna. Har de blivit hala är det alger. För att åtgärda problem, gör en chock­klorering.

Chockklorering innebär att man tillsätter en större mängd klor till poolen för att snabbt höja klorvärdet, döda alger och andra oönskade mikroorganismer och därmed få rent vatten.

Algdräpare kan användas men under badsäsong är det bättre och snabbare att göra en ordentlig chockklorering. Algdräpare är långtidsverkande och allra bäst vid vinterkonservering.

Hos Folkpool får du rätt vägledning och produkter för att chockklorera din pool effektivt och säkert. Kontakta din närmaste Folkpool butik om du behöver mer information.


Mängden klor du behöver varierar beroende på poolens storlek och den nuvarande klorhalten. Som en allmän regel, för varje 10,000 liter vatten, kan du tillsätta 200-300 gram klor. Dock rekommenderas det att alltid följa tillverkarens anvisningar.

Exempel: Aktionchock 200 gram per 10 m³. Det blir ca 900 gram till en 4x8 m pool. 100 gram är ungefär 1 dl.


Det rekommenderas att chockklorera din pool vid:

 • Vid våröppning av poolen när klorvärdet är 0 och innan den första användningen.
 • Vid utvecklat algangrepp.
 • Om poolvattnet blivit grönt eller grumligt.
 • Om vattnet börjar bli dåligt för att du glömt dosera klor och har noll fritt klor när du testar kan du göra en lättare chockklorering. Då får du bort oönskade mikroorganismer och risk för algangrepp. Om du poolväggarna känns hala är det begynnande algtillväxt.
 • Efter en ökad intensiv användning av poolen.
 • Efter kraftiga regnfall utan poolöverdrag.


Processen med chockklorering tar i genomsnitt 24 timmar. Dock, beroende på poolens förhållanden, kan det ta längre eller kortare tid.


För mer information om poolvård och chockklorering, besök din närmaste Folkpoolbutik där vi erbjuder expertis från vårt rikstäckande nätverk av auktoriserade återförsäljare.

Läs mer om poolvård.

Chockklorering

 1. Börja med att borsta rent botten och väggar med en poolborste. Håva upp och dammsug bort så mycket som möjligt.
 2. Backspola sandfiltret.
 3. Kontrollera pH-värdet och justera vid behov så att det är 7,2-7,6. Så nära 7,2 som möjligt är en fördel. Vid för högt pH-värde fungerar inte kloret.
 4. Är pH-värdet bra doseras Aktionchock 200 gram per 10 m³. Det blir ca 900 gram till en 4x8 m pool. 100 gram är ungefär 1 dl. Som alternativ kan även Snabbklor användas.
  1. Dosering, alternativa metoder:
   a. Lös upp Aktionchock i en stor hink med varmt vatten. Häll kloret i vattnet aldrig tvärt om då det ger en reaktion. Max 5 dl klor i 10 liter varmt vatten.
   b. Om poolvattnet är uppvärmt över 20° C så kan kloret doseras i bräddavloppet. Obs! Dosera inte allt i bräddavloppet på en gång. Dosera max 4 dl och vänta 10 minuter innan nästa dosering.
   c. Du kan även sprida kloret direkt i poolen om vattnet är uppvärmt. Se till att det sprids ordentligt så att inga klumpar bildas på botten som kan orsaka blekning.
 5. Låt överdraget vara av i minst 30 minuter vid chockklorering. Klorgas bildas vid dosering men försvinner i luften efter en stund.
 6. Cirkulationspumpen ska gå dygnet runt.
 7. Kontrollmät klorhalten efter ett dygn. Om klorhalten är 0 (noll) kan du upprepa doseringen med Actionchock, annars vänta. Dosera en patron SuperFlock för för fånga finare restpartiklar i filtret. Backspola efter 1-2 dagar.
 8. Klorhalten kan tillfälligt vara hög men när vattnet blivit klart efter några dagar så ska klorhalten vara 1-3 ppm. Om den är klart högre ska du reducera med hjälp av Antiklor. Dosera enligt anvisning på förpackningen.

Alternativ till AktionChock?

Snabbklor kan användas som alternativ till AktionChock den har något lägre koncentration aktivt klor och tänk på att den innehåller cyanursyra så att du bevakar att den halten inte blir för hög.

Dosering:

AktionChock doseras enligt nedan, tänk på att alltid skydda ögon, hud och kläder då klor är frätande.

Lös upp önskad mängd AktionChock i en stor hink med varmt vatten. Häll kloret i vattnet, aldrig tvärt, då det ger en reaktion. Max 5 dl klor per 10 liter vatten. När kloret har löst upp sig kan du sprida ut det i poolen.

Om poolvattnet är uppvärmt över 20°C kan du dosera kloret direkt i bräddavloppet med cirkulationen påslagen. Dosera max 4 dl och vänta 10 min till nästa dosering.

Du kan även sprida ut kloret direkt i poolen, men då är det viktigt att du sprider ut det ordentligt så att inga klumpar bildas på botten som kan bleka linern.

Skydda överdraget

Låt poolöverdraget vara av i ca 20 minuter efter kloreringen så att den största mängd klorgas bildas hinner ventileras bort. Annars sliter det onödigt på poolöverdraget. Tänk på att aldrig lämna poolen obevakad.

Kontrollmät gärna klorhalten efter några timmar, är det noll klor redan efter ett par timmar så behöver du göra en upprepad behandling. Normalt är klorhalten hög någon dag efter chockkloreringen.

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor.

Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.

OBS: pH-värdet stiger direkt efter dosering med AktionChock men återgår sedan till normalt när klorvärdet sjunker.

Tänk därför på att inte bry dig om att läsa pH värdet om du testar direkt efter klorering med AktionChock så att du tror att du måste sänka pH-värdet. Invänta test av pH-värdet tills klorhalten sjunkit till 3 ppm eller lägre.

Hjälpte informationen på sida dig?