Beskrivning av olika poolkemikalier

Här beskriver vi de olika kemikalierna du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Desinficerande kemikalier

Det är klorpreparat i olika former eller klorfria medel som tar bort oönskade bakterier och alger. Algdräpare bekämpar vi alger med men desinficering mot bakterier är begränsad.

Stora 200 grams tabletter (klorpuckar), som löser sig långsamt. Vanligast och mest bekvämt för utomhuspooler, ej för inomhuspooler. Används i kemikalieautomater.

Dosering: ca 1 tablett per 25-35 m³ var 5-7 dag. Placeras i brädd­avloppets korg med cirkulation påslagen minst 10 timmar dagligen.

Innehåller cyanursyra som ökas med tiden beroende på hur mycket spädning men nytt vatten du gör. Cyanursyran skyddar kloret att brytas ner av solen men för hög halt reducerar klorets effekt som tillslut blir i princip overksam.

Bevaka halten cyanursyra som inte bör överskrida 40 ppm, senast vid 50 ppm ska du tappa ut minst halva mängden vatten.

Finns både som 200 grams tabletter (puckar), som löser sig långsamt. Innehåller även algmedel och flockningsmedel. För utomhuspooler. För utomhuspooler.

Dosering: Ca 1 st 200 grams tablett per 25-35 m³ var 5-7 dag eller ca 2 st 20 grams tabletter per 10 m³ var 3:e dag. Placeras i bräddavloppets korg med cirkulation påslagen minst 10 timmar dagligen.

Innehåller cyanursyra som ökas med tiden beroende på hur mycket spädning men nytt vatten du gör. Cyanursyran skyddar kloret att brytas ner av solen men för hög halt reducerar klorets effekt som tillslut blir i princip overksam.

Bevaka halten cyanursyra som inte bör överskrida 40 ppm, senast vid 50 ppm ska du tappa ut minst halva mängden vatten.

Snabblösligt granulat (pulver) för chockklorering. Används vid vårstart och inför vinterstängning samt när behov uppstår under säsongen.

Bästa preparatet att snabbt återställa vattenkvaliten om du slarvat så att vattnet blivit grumligt och alger börjat växa.

Varning! Täck inte över poolen direkt efter chockklorering, vänta med detta i ungefär 1 timme för att inte materialet i överdraget skall skadas.

Dosering: 150-200 gram per 10 m³. Dosera viss mängd i bräddavloppet och sprid ut resterande i poolen. Lös helst upp granulatet i en stor hink med varmt vatten före dosering. Aktionchock kan även spridas direkt i
uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning.

Innehåller små klortabletter à 20 gram för daglig klorering. För både utomhus och inomhuspooler.

Dosering: ca 1-2 tabletter (20 gr)/10 m³ varannan dag. Placeras i bräddavloppet eller i flytande fördelare med cirkulation påslagen.

Innehåller snabblösligt klorgranulat (pulver) med pH-neutral. För utomhuspooler, rekommenderas speciellt till småpooler.

Dosering: ca 30-45 gr (2-3 msk)/10 m³ varannan dag. Dosera i bräddavlopp eller sprid noga direkt i poolen. Klumpar som lämnas på botten kan orsaka blekning. Småpooler ca 15 gr (1 msk)/1000 liter varannan dag. Kan även användas för Chockklorering ca 150-200 gr/10 m³.

Innehåller cyanursyra som ökas med tiden beroende på hur mycket spädning men nytt vatten du gör. Cyanursyran skyddar kloret att brytas ner av solen men för hög halt reducerar klorets effekt som tillslut blir i princip overksam.

Bevaka halten cyanursyra som inte bör överskrida 40 ppm, senast vid 50 ppm ska du tappa ut minst halva mängden vatten.

Innehåller aktivt syre i pulverform för klorfri desinficering. Kombineras med algdräpare vid utomhuspool.

Dosering: ca 200 gr/10 kbm vid uppstart. Underhållsdosering ca 65 gr/10 kbm, 2 gånger i veckan. Ska användas tillsammans med algdräpare 0,5 dl/10 kbm per vecka i utepool.

Komplettera med Aktionchock vid behov och ökad badbelastning.

Dosering i småpooler är 30-45 gr (2-3 msk)/1000 lit per vecka samt 15-30 gr (1-2 msk) efter varje bad. Komplettera med Snabbklor vid behov och ökad badbelastning.

Algdräpare är ett flytande medel som hindrar algtillväxt. Används vid vinterkonservering av poolvattnet samt som komplement till Soft Care klorfri desinficering.

Dosering: ca 1-2 dl / 10 kbm vid algbekämpning och vinterkonservering.

Algdräpare ska främst användas vid vinterstängning, Vid algbekämpning under badsäsongen är det bättre att använda AktionChock.

Justerande kemikalier

Det är kemikalier vi använder för att justera pH-värde, kalkhalt, klorhalt och alkalinitet. Antiklor reducerar klorhalten.

Innehåller surt pulver som sänker pH-värdet och alkaliniteten.

Dosering pH-justering: ca 100 gram per 10 m³ för sänkning av 0,1 pH-enhet. Mängden som behövs beror på vattnets alkalinitet. Om alkaliniteten är låg (< 80 ppm) så behövs mindre mängd och om alkaliniteten är hög (> 120 ppm) så behövs mer för att höja pH värdet.

Dosering alkalinitet: ca 240 gram per 10 m³ för att sänka ca 10 ppm alkalinitet. Dosera max hälften av uträknad mängd och kontrollmät dagen efter och fortsätt så tills du är på rätt nivå. För att justera alkalinitet så ska pumparna vara avslagna och pulvret spridas ut jämnt över poolvattnet. Låt pumpen vara avstängd några timmar.

»Obs! Om pH-värdet är bra så behöver du inte sänka Alkaliniteten.

Innehåller alkaliskt pulver som höjer pH-värdet.

»Obs! Höjer även alkaliniteten.

Dosering: Ca 100 gram per 10 m³ för höjning av 0,1 pH-enhet. Mängden som behövs beror på vattnets alkalinitet. Om alkaliniteten är låg (< 80 ppm) så behövs mindre mängd och om alkaliniteten är hög (> 120 ppm) så behövs mer för att höja pH värdet.

Innehåller pulver som höjer vattnets alkalinitet. Idealisk alkalinitet 80-160 ppm.

Dosering: 180 gr/10 m³ höjer 10 ppm. För bäst effekt ska höj Alkalinitet spridas ut direkt över vattnet med pumparna avslagna så att vattnet är helt stilla när pulvret sprids ut. Doseras max hälften av uträknad mängd och kontrollmät dagen efter och fortsätt så tills du är på rätt nivå.

Innehåller pulver som höjer kalkhalten. Idealisk kalkhårdhet 200-400 ppm, minimum 150 ppm.

Dosering: 140 gr/10 m³ höjer 10 ppm. Lös upp pulvret i stor hink med varmt vatten för snabbast verkan. Sprid ut direkt i poolen.

Övriga kemikalier

Du hittar många problemlösare bland våra övriga kemikalier. Bland annat Anti KalkMetall som binder kalk och järn samt flockningsmedel för att fälla ut bl.a. järn och ge ökad filtrering. Klorbalans skyddar klor mot att brytas ner av solen.

Innehåller flockningskuddar för sandfilter. Fäller ut och binder järn och mineraler samt ger ökad filtrering i sandfilter genom att fånga upp mycket små partiklar som annars skulle passera sandfilterbädden.

Dosering: 1 kudde placeras i bräddavloppet vid uppstart av nypåfyllt vatten. Låt cirkulationen gå i 2 dygn och backspola därefter filtret. Kan även doseras löpande, 1-2 gånger i månaden, för extra klart vatten.

Det är helt ofarligt att bada när du har lagt i Super-Flock, kom ihåg att backspola filtret.

Innehåller pulver för att ”flocka” järn och mineralhaltigt vatten.

Dosering: 400 gram flockningsmedel per 10 kbm poolvatten. Höj vattennivån maximalt i poolen, kontrollera pH-värde och justera vid behov. Chockklorera poolen och låt stå ett dygn.

Lös upp flockningsmedlet i ljummet vatten. Stäng av reningsverk och sprid därefter flocknings­medlet i poolvattnet. Låt stå i ytterligare ett dygn.

”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilter­ventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.

Cyanursyra i pulverform som skyddar klor från att brytas ner av solens UV-strålar. Kontrollmät alltid halt cyanursyra före dosering. Använd ej till inomhuspooler eller om du använder stabiliserad klor (Långverkan-, Multi- eller Snabbklor) som redan innehåller cyanursyra.

Dosering: ca 200 g/10 m3 vid nypåfyllt vatten utan cyanursyra. Obs! förbrukas inte, över­dosering medför att kloret förlorar effekt. Klorbalans tar upp till 48 timmar att lösa upp sig.

Innehåller pulver som sänker klorhalten. Praktiskt för att snabbt få ner hög klorhalt efter chockklorering.

Dosering: 10 gr/10 m³ per ppm klor som ska bort. Överdosera ej!

Anti KalkMetall binder och avlägsnar kalk, järn, koppar och andra metaller från poolvattnet och från poolens väggar och botten, utan tömning. Sänker den totala hårdheten i vattnet.

Tillse att pH-värdet är över 7,4. Dosera 2-5 dl Anti Kalk-Metall per 10 m³ vatten. Låt verka i 48 h med filtrering. Backspola (rengör) filtret.

Kontrollera pH-värdet (7,2 - 7,6) justera vid behov. Anti KalkMetall kan även avlägsna torra rostfläckar och kalkavlagringar. Lägg en fuktig disktrasa med Anti KalkMetall på fläcken, låt verka i minst en timme. Blir fläcken gul är det en organisk avlagring som inte kan avlägsnas med Anti KalkMetall.

Blanda aldrig kemikalierna med varandra utan dosera var för sig. Klor och syror (Sänk pH) ska alltid hanteras och förvaras separat. Blandning ger reaktion och utvecklar giftig gas. I koncentrerad
form är de flesta kemikalier vådliga och frätande. Använd diskhandskar, akta ögon, hud och kläder.

Förvaring och hantering av poolkemikalier
Samtliga poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert. Förpackningarna ska vara förslutna,
förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras
tillsammans med klor.

Giftinformationscentralen
Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt Kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen. De kan ge råd för hjälp vid tillbud.

Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.

Dosering av poolkemikalier
Pulver och granulat kan doseras direkt i varmt poolvatten, minst +20°C. Sprid noga så att inga klumpar bildas på botten som kan orsaka blekning. Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet.

Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan doseras i poolen. Dosera max 5 dl kemikalien i minst 10 liter varmt vatten och dosera alltid kemikalien i vattnet, aldrig tvärt om.

Vad väger 1 deciliter (100 ml) för respektive kemikalie?

1 dl Aktionchock = 100 g
1 dl Snabbklor = 94 g
1 dl SoftCare = 111 g
1 dl Sänk pH = 140 g
1 dl Höj pH = 112 g
1 dl Höj Alkalinitet = 128 g
1 dl Höj Kalk = 90 g
1 dl Antiklor = 104 g
1 dl Klorbalans = 88 g

Hjälpte informationen på sida dig?

Testa ditt vatten gärna med hjälp av vår poolkemikalkylator eller våra butikers teststation!