Poolkemikalier

POOLKEMIKALIER

Olika kemikalier för pool

Läs mer om kemikalierna du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Desinficerande kemikalier

Desinficerande kemikalier är klorpreparat i olika former eller klorfria medel som tar bort oönskade bakterier och alger.

Justerande kemikalier

Det är kemikalier vi använder för att justera pH-värde, kalkhalt, klorhalt och alkalinitet. Antiklor reducerar klorhalten.

Övriga kemikalier

Du hittar många problemlösare bland våra övriga kemikalier. Bland annat AntiKalkMetall som binder kalk och järn samt flockningsmedel.

Förvaring och hantering av poolkemikalier

Blanda aldrig kemikalierna med varandra utan dosera var för sig. Klor och syror (Sänk pH) ska alltid hanteras och förvaras separat. Blandning ger reaktion och utvecklar giftig gas.

I koncentrerad form är de flesta kemikalier vådliga och frätande. Använd diskhandskar, akta ögon, hud och kläder.

Förvaring och hantering av poolkemikalier
Samtliga poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor.

Giftinformationscentralen
Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt Kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen. De kan ge råd för hjälp vid tillbud.

Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.

Dosering av poolkemikalier

Pulver och granulat kan doseras direkt i varmt poolvatten, minst +20°C. Sprid noga så att inga klumpar bildas på botten som kan orsaka blekning. Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet.

Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan doseras i poolen. Dosera max 5 dl kemikalien i minst 10 liter varmt vatten och dosera alltid kemikalien i vattnet, aldrig tvärt om.

Vad väger 1 deciliter (100 ml) för respektive kemikalie?

1 dl Aktionchock = 100 g
1 dl Snabbklor = 94 g
1 dl SoftCare = 111 g
1 dl Sänk pH = 140 g
1 dl Höj pH = 112 g
1 dl Höj Alkalinitet = 128 g
1 dl Höj Kalk = 90 g
1 dl Antiklor = 104 g
1 dl Klorbalans = 88 g

Hjälpte informationen på sida dig?