Poolkemikalier Övriga kemikalier

BESKRIVNING POOLKEMIKALIER

Övriga kemikalier

Här beskriver vi de övriga kemikalier du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Du hittar många problemlösare bland våra övriga kemikalier. Bland annat Anti KalkMetall som binder kalk och järn samt flockningsmedel för att fälla ut bl.a. järn och ge ökad filtrering. Klorbalans skyddar klor mot att brytas ner av solen.


Anti KalkMetall binder och avlägsnar kalk, järn, koppar och andra metaller från poolvattnet och från poolens väggar och botten, utan tömning. Sänker den totala hårdheten i vattnet.

Tillse att pH-värdet är över 7,4. Dosera 2-5 dl Anti Kalk-Metall per 10 m³ vatten. Låt verka i 48 timmar med filtrering. Backspola (rengör) filtret.

Kontrollera pH-värdet (7,2 - 7,6) justera vid behov. Anti KalkMetall kan även avlägsna torra rostfläckar och kalkavlagringar. Lägg en fuktig disktrasa med Anti KalkMetall på fläcken, låt verka i minst en timme. Blir fläcken gul är det en organisk avlagring som inte kan avlägsnas med Anti KalkMetall.


Flockningskuddar för sandfilter. Binder metaller som järn etc. och ger även bättre reningsgrad i filtret.

Dosering: 1 kudde placeras i bräddavloppet vid uppstart av nypåfyllt vatten. Låt cirkulationen gå i 2 dygn och backspola därefter filtret. Kan även doseras löpande, 1-2 gånger i månaden, för extra klart vatten.


Pulver för att ”flocka” järn och mineralhaltigt vatten.

Dosering: 400 gram flockningsmedel per 10 m³ poolvatten. Höj vattennivån maximalt i poolen, kontrollera pH-värde och justera vid behov.

Chockklorera poolen och låt stå ett dygn. Lös upp flockningsmedlet i ljummet vatten. Stäng av reningsverk och sprid därefter flockningsmedlet i poolvattnet. Låt stå i ytterligare ett dygn. ”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilterventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.


Cyanursyra i pulverform som skyddar klor från att brytas ner av solens UV-strålar. Kontrollmät alltid halt cyanursyra före dosering. Använd ej till inomhuspooler eller om du använder stabiliserad klor (Långverkan-, Multi- eller Snabbklor) som redan innehåller cyanursyra.

Dosering: ca 200 g/10 m3 vid nypåfyllt vatten utan cyanursyra. Observera att det inte förbrukas och att över-dosering medför att kloret förlorar effekt. Klorbalans tar upp till 48 timmar att lösa upp sig.

Vad väger 1 deciliter (100 ml)? 1 dl Klorbalans = 88 g

Hjälpte informationen på sida dig?