Poolkemikalier Övriga kemikalier

BESKRIVNING POOLKEMIKALIER

Övriga kemikalier

Här beskriver vi de övriga kemikalier du behöver för din pool, deras huvudsyften och dosering.

Du hittar många problemlösare bland våra övriga kemikalier. Bland annat Anti KalkMetall som binder kalk och järn samt flockningsmedel för att fälla ut bl.a. järn och ge ökad filtrering. Klorbalans skyddar klor mot att brytas ner av solen.


Innehåller flockningskuddar för sandfilter. Fäller ut och binder järn och mineraler samt ger ökad filtrering i sandfilter genom att fånga upp mycket små partiklar som annars skulle passera sandfilterbädden.

Dosering: 1 kudde placeras i bräddavloppet vid uppstart av nypåfyllt vatten. Låt cirkulationen gå i 2 dygn och backspola därefter filtret. Kan även doseras löpande, 1-2 gånger i månaden, för extra klart vatten.

Det är helt ofarligt att bada när du har lagt i Super-Flock, kom ihåg att backspola filtret.


Innehåller pulver för att ”flocka” järn och mineralhaltigt vatten.

Dosering: 400 gram flockningsmedel per 10 kbm poolvatten. Höj vattennivån maximalt i poolen, kontrollera pH-värde och justera vid behov. Chockklorera poolen och låt stå ett dygn.

Lös upp flockningsmedlet i ljummet vatten. Stäng av reningsverk och sprid därefter flocknings­medlet i poolvattnet. Låt stå i ytterligare ett dygn.

”Flockar” som samlats på botten avlägsnas med hjälp av bottensugning men ställ om sandfilter­ventilens läge till ”waste” så att det går direkt till avlopp.


Cyanursyra i pulverform som skyddar klor från att brytas ner av solens UV-strålar. Kontrollmät alltid halt cyanursyra före dosering. Använd ej till inomhuspooler eller om du använder stabiliserad klor (Långverkan-, Multi- eller Snabbklor) som redan innehåller cyanursyra.

Dosering: ca 200 g/10 m3 vid nypåfyllt vatten utan cyanursyra. Obs! förbrukas inte, över­dosering medför att kloret förlorar effekt. Klorbalans tar upp till 48 timmar att lösa upp sig.


Innehåller pulver som sänker klorhalten. Praktiskt för att snabbt få ner hög klorhalt efter chockklorering.

Dosering: 10 gr/10 m³ per ppm klor som ska bort. Överdosera ej!


Anti KalkMetall binder och avlägsnar kalk, järn, koppar och andra metaller från poolvattnet och från poolens väggar och botten, utan tömning. Sänker den totala hårdheten i vattnet.

Tillse att pH-värdet är över 7,4. Dosera 2-5 dl Anti Kalk-Metall per 10 m³ vatten. Låt verka i 48 h med filtrering. Backspola (rengör) filtret.

Kontrollera pH-värdet (7,2 - 7,6) justera vid behov.
AntiKalkMetall kan även avlägsna torra rostfläckar och kalkavlagringar. Lägg en fuktig disktrasa med Anti KalkMetall på fläcken, låt verka i minst en timme. Blir fläcken gul är det en organisk avlagring som inte kan avlägsnas med Anti KalkMetall.


Blanda aldrig kemikalierna med varandra
utan dosera var för sig. Klor och syror (Sänk pH) ska alltid hanteras och förvaras separat. Blandning ger reaktion och utvecklar giftig gas.

I koncentrerad form är de flesta kemikalier vådliga och frätande. Använd diskhandskar, akta ögon, hud och kläder.

Förvaring och hantering av poolkemikalier
Samtliga poolkemikalier och testset ska förvaras barnsäkert. Förpackningarna ska vara förslutna, förvaras svalt men frostfritt och inte utsättas för solljus. Sänk-pH och andra syror får aldrig förvaras tillsammans med klor.

Giftinformationscentralen
Folkpools kemikalier är förpackade och märkta enligt Kemikalieinspektionens normer och är anmälda till Giftinformationscentralen. De kan ge råd för hjälp vid tillbud.

Ring 112 akut eller 08-33 12 31 (mån-fre 09.00-20.00) om det inte är akut.


Dosering av poolkemikalier

Pulver och granulat kan doseras direkt i varmt poolvatten, minst +20°C. Sprid noga så att inga klumpar bildas på botten som kan orsaka blekning. Ha alltid vattencirkulationen igång om du doserat kemikalier i bräddavloppet.

Vissa kemikalier kan med fördel lösas upp i stor hink med varmt vatten för att sedan doseras i poolen. Dosera max 5 dl kemikalien i minst 10 liter varmt vatten och dosera alltid kemikalien i vattnet, aldrig tvärt om.

Vad väger 1 deciliter (100 ml) för respektive kemikalie?

1 dl Aktionchock = 100 g
1 dl Snabbklor = 94 g
1 dl SoftCare = 111 g
1 dl Sänk pH = 140 g
1 dl Höj pH = 112 g
1 dl Höj Alkalinitet = 128 g
1 dl Höj Kalk = 90 g
1 dl Antiklor = 104 g
1 dl Klorbalans = 88 g

Hjälpte informationen på sida dig?