BEPRÖVAD OCH EFFEKTIV

Klor till pool

Klor till pool är den mest beprövade och effektivaste desinficeringen för att hålla vattnet rent.

Det finns fritt klor och bundet klor som tillsammans utgör totalt klor. Rekommenderat värde: 1-3 ppm fritt klor.

Fritt klor är det vi eftersträvar, det är aktivt verksamt klor som sköter desinficeringen. Fritt klor varken luktar eller irriterar i normal halt. När fritt klor reagerar med föroreningar i poolen bildas viss mängd bundet klor, så kallade kloraminer.

Fritt klor är det verksamma kloret som krävs för bra desinficering. Fritt klor i normala halter luktar inte och känns inte irriterande. Fritt klor kan man mäta.

Bundet klor bildas när kloret reagerar med vissa föroreningar. Då bildas så kallade kloraminer som ger stickande klorlukt vilket är irriterande för ögonen.

Totalt klor är fritt och bundet klor tillsammans. Totalt klor kan man mäta. Skillnaden mellan totalt och fritt klor utgör bundet klor.

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor.

Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.

Ibland kan man behöva göra en chockklorering, det är det mest effektiva för att få ett rent vatten som är fritt från oönskade mikroorganismer.

En riktig chockklorering används vid utvecklat algangrepp och då doseras AktionChock 200 g / 10 m³.

Om vattnet börjar bli dåligt för att du glömt dosera klor och har noll fritt klor när du testar kan du göra en lättare chock­klorering med AktionChock ca 100 g / 10 m³. Då får du bort oönskade mikroorganismer och risk för algangrepp. Om du poolväggarna känns hala är det begynnande algtillväxt.

Chockklorering av pool

Dosering:

AktionChock doseras enligt nedan, tänk på att alltid skydda ögon, hud och kläder då klor är frätande.

Lös upp önskad mängd AktionChock i en stor hink med varmt vatten. Häll kloret i vattnet, aldrig tvärt, då det ger en reaktion. Max 5 dl klor per 10 liter vatten. När kloret har löst upp sig kan du sprida ut det i poolen.

Om poolvattnet är uppvärmt över 20°C kan du dosera kloret direkt i bräddavloppet med cirkulationen påslagen. Dosera max 4 dl och vänta 10 min till nästa dosering.

Du kan även sprida ut kloret direkt i poolen, men då är det viktigt att du sprider ut det ordentligt så att inga klumpar bildas på botten som kan bleka linern.


Alternativ till AktionChock?

Snabbklor kan användas som alternativ till AktionChock den har något lägre koncentration aktivt klor och tänk på att den innehåller cyanursyra så att du bevakar att den halten inte blir för hög.

Skydda överdraget

Låt poolöverdraget vara av i ca 20 minuter efter kloreringen så att den största mängd klorgas bildas hinner ventileras bort. Annars sliter det onödigt på poolöverdraget. Tänk på att aldrig lämna poolen obevakad.

Kontrollmät gärna klorhalten efter några timmar, är det noll klor redan efter ett par timmar så behöver du göra en upprepad behandling. Normalt är klorhalten hög någon dag efter chockkloreringen.

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor.

Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.

OBS: pH-värdet stiger direkt efter dosering med AktionChock men återgår sedan till normalt när klorvärdet sjunker.

Tänk därför på att inte bry dig om att läsa pH värdet om du testar direkt efter klorering med AktionChock så att du tror att du måste sänka pH-värdet. Invänta test av pH-värdet tills klorhalten sjunkit till 3 ppm eller lägre.

Hjälpte informationen på sida dig?