Vad gör jag när poolvattnet...


Detta beror oftast på att alger har bildats. För att vara säker kan man känna på väggarna, har de blivit hala är det alger. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering.


Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.

För att åtgärda ska du använda Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.

Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.


En kraftig klorlukt beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). Bundet klor är overksamt och ger en stickande klorlukt som kan vara irriterande för ögon och hud. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering.


Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation. Bundet klor är overksamt och ger en stickande klorlukt som kan vara irriterande för ögon och hud. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering.


Om du har fått algangrepp i poolen så gäller det att chockklorera. Algdräpare kan användas men under badsäsong är det bättre och går snabbare att göra en ordentlig chockklorering enligt nedan. Algdräpare är långtidsverkande och allra bäst vid vinterkonservering.

Läs mer om hur du bekämpar alger i poolen


Använd poolkemikalkylatorn för att få hjälp med dosering eller besök din närmaste Folkpool butik för vattenanalys.


Hittar du inte åtgärden på ditt problem, kontakta din närmaste butik så hjälper de dig.

Problem

Orsak

Åtgärd

Grumligt, grönt vatten, hala väggar.

Algangrepp, bristfällig klorering.

Kontrollera pH. Chockklorera med Aktionchock 200gr/10 m³ och tillsätt algmedel vid behov.

a. Rödbrunt vatten.
b. Svartbrunt vatten.
c. Grönaktigt vatten, ej alger.

a. Järnhaltigt vatten.
b. Manganhaltigt vatten.
c. Kopparhaltigt vatten

Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.

Vitt, grumligt vatten.

a. Högt pH-värde (mjölkigt vatten).
b. Organiska föroreningar.
c. Oorganiska föroreningar.

a. Justera pH-värdet.
b. Kontrollera pH-värde, chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³ och dosera
Super-Flock.
c. Kontrollera pH-värde och dosera Super-Flock.

Kloret fungerar inte.

a. Felaktigt pH-värde.
b. Ökat klorbehov vid hög badtemperatur och
     ökad badbelastning.
c. För hög halt cyanursyra >100 ppm

a. Justera pH-värde till 7,2-7,6.
b. Öka dosering av klor.
c. Byt vatten.

Hög klorförbrukning.

Ökad badbelastning i högre temperatur medför
större klorbehov.

Öka dosering för att upprätthålla rekommenderad klorhalt.

Stickande klorlukt.

Bundet klor (låg halt fritt klor).

Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Skummande vatten.

Föroreningar av rengöringsmedel, kosmetika
eller rester av algmedel.

Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Korrosion.

Lågt pH-värde och/eller hög klorhalt >10 ppm.

Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller dosera Antiklor vid hög klorhalt.

Irriterade ögon (svider).

Felaktigt pH-värde (vid klorlukt se problem
ovan stickande klorlukt).

Justera pH-värde till 7,2-7,6.

Testa ditt vatten med hjälp av vår nya poolkemikalkylator!

kemikalkylatorn för spabad

Få gratis analys, recept och tips

Krångla inte till det i onödan, använd vår unika kemikalkylator - nu med mer tillförlitligt resultat.

Vad ska jag dosera, hur mycket och varför?

  • Kemikalkylator ger dig gratis analys och recept med rekommenderad dosering och förslag på åtgärd.
  • Möjlighet att testa ditt vattnet, noggrant.
  • Välj anpassade kemikalkylatorn för pool och dina egna uppmätta värden.
  • Kemikalkylatorn kalkylerar resultat i realtid.
  • Du får direkt rekommenderad dosering och recept med förslag på åtgärd.
Testa poolkemikalkylatorn här
Hjälpte informationen på sida dig?