Vad gör jag när poolvattnet...


Detta beror oftast på att alger har bildats. För att vara säker kan man känna på väggarna, har de blivit hala är det alger. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering.


Ett högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt”, i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. För att åtgärda behöver du justera ner pH och eventuell alkalinitet. Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och använd Super-Flock för bättre filtrering.


Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.

För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.

Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock (Actionchock är folkpools namn på vårt lättlösliga klorpulver) granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor. Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.

Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.


En kraftig klorlukt beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). Bundet klor är overksamt och ger en stickande klorlukt som kan vara irriterande för ögon och hud. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering.

Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock (Actionchock är folkpools namn på vårt lättlösliga klorpulver) granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor. Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.


Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation. Bundet klor är overksamt och ger en stickande klorlukt som kan vara irriterande för ögon och hud. För att ta bort (oxidera) kloraminer och frigöra det bundna kloret krävs chockklorering.

Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock (Actionchock är folkpools namn på vårt lättlösliga klorpulver) granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)

Tillfälligt hög klorhalt försvinner ganska snart i en utomhuspool genom sol och bad, men för att omgående reducera hög klorhalt efter chockklorering kan man använda Antiklor. Chockkloreringen måste dock ha fått verka i minst 6 timmar med cirkulation igång för att ge avsedd effekt innan Antiklor används.


Om du har fått algangrepp i poolen så gäller det att chockklorera. Algdräpare kan användas men under badsäsong är det bättre och går snabbare att göra en ordentlig chockklorering enligt nedan. Algdräpare är långtidsverkande och allra bäst vid vinterkonservering.

Läs mer om hur du bekämpar alger i poolen


Använd poolkemikalkylatorn för att få hjälp med dosering eller besök din närmaste Folkpool butik för vattenanalys.


Hittar du inte åtgärden på ditt problem, kontakta din närmaste butik så hjälper de dig.

Problem

Orsak

Åtgärd

Grumligt, grönt vatten, hala väggar.

Algangrepp, bristfällig klorering.

Kontrollera pH. Chockklorera med Aktionchock 200gr/10 m³ och tillsätt algmedel vid behov.

a. Rödbrunt vatten.
b. Svartbrunt vatten.
c. Grönaktigt vatten, ej alger.

a. Järnhaltigt vatten.
b. Manganhaltigt vatten.
c. Kopparhaltigt vatten

Justera pH-värde, chockklorera och dosera Super-Flock.

Vitt, grumligt vatten.

a. Högt pH-värde (mjölkigt vatten).
b. Organiska föroreningar.
c. Oorganiska föroreningar.

a. Justera pH-värdet.
b. Kontrollera pH-värde, chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³ och dosera
Super-Flock.
c. Kontrollera pH-värde och dosera Super-Flock.

Kloret fungerar inte.

a. Felaktigt pH-värde.
b. Ökat klorbehov vid hög badtemperatur och
     ökad badbelastning.
c. För hög halt cyanursyra >100 ppm

a. Justera pH-värde till 7,2-7,6.
b. Öka dosering av klor.
c. Byt vatten.

Hög klorförbrukning.

Ökad badbelastning i högre temperatur medför
större klorbehov.

Öka dosering för att upprätthålla rekommenderad klorhalt.

Stickande klorlukt.

Bundet klor (låg halt fritt klor).

Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Skummande vatten.

Föroreningar av rengöringsmedel, kosmetika
eller rester av algmedel.

Chockklorera med Aktionchock 150 gr/10 m³.

Korrosion.

Lågt pH-värde och/eller hög klorhalt >10 ppm.

Justera pH-värde till 7,2-7,6 och/eller dosera Antiklor vid hög klorhalt.

Irriterade ögon (svider).

Felaktigt pH-värde (vid klorlukt se problem
ovan stickande klorlukt).

Justera pH-värde till 7,2-7,6.

Hjälpte informationen på sida dig?