Välja testinstrument pool

Testset salthalt

Salt i poolvattnet behövs endast om du har en saltklorinator. Det är viktigt att ligga på rätt salthalt annars kan cellen till saltklorinatorn skadas.

  • Använd en ren mugg, skölj ur den i poolens vatten och fyll den med ca 2,5 cm poolvatten.
  • Tag ut en teststicka (med torra fingrar) och ställ i koppen. Observera att övre delen av stickan ska vara helt torr.
  • Vänta 3-4 minuter tills det gula bandet blir mörkt.
  • Ta upp stickan och läs av värdet där den vita stapeln når. Översätt värdet till ppm (miljondelar) enligt skalan på burken.
  • Observera att alla salttestset har en unik skala som passar till mot den sticka som följer med i burken. Rekommenderad salthalt är 0,25-0,4% beroende på vilken modell av saltklorinator du har.

Driftjournal pool

Det är bra att upprätta en driftjournal och notera uppmätta värden och doseringar. För in datum, vattentemperatur, pH-värde, fritt klor och bundet klor.

De övriga värdena räcker det med att fylla i några gånger per säsong eller när så krävs. Även andra åtgärder som utförs noteras i journalen.

Driftjournalen laddar du enkelt ner via bildlänken nedan och du hittar den också i poovårdsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Driftjournal för pool
Hjälpte informationen på sida dig?