Teststrips

Teststrips är de enklaste, de ger en grov avläsning och en del tycker att det är svårt att läsa korrekt värde. Den stora fördelen är att de är enkla och snabba att använda. Med hjälp av teststrips kollar du snabbt av värdena, att de är i rätt härad. Du ser direkt om vattnet är för surt eller om klorhalten är alldeles för högt.

TruTest digital testare

TruTest digital testare är mycket snabb och ger en avläsning med visning i displayen. Det är en fotometrisk testare som använder speciella strips. Den blå är för fritt klor och den röda för brom. Utöver det så mäter den även pH-värde och alkalinitet.

DPD-tabletter

Testset tabletter manuell ger lite bättre noggrannhet i avläsningen men tar ett par minuter längre tid att använda. Tänk på att inte röra tabletterna med fingrarna.

SharpTest / Scuba II

SharpTest / Scuba II är en fotometrisk testare som använder tabletter och mäter flera olika parametrar. Den tar lite längre tid än teststrips men ger en noggrannare avläsning.

PoolLab 1.0

PoolLab 1.0 är ett fotometriskt testinstrument som mäter många olika parametrar. Den är lite mer påkostat byggd och har noggrannare avläsning än Scuba II.

ICO-Mätstation

Mäter automatiskt vattenkvaliteten i din pool en gång i timmen. Resultatet visas i en app i din mobil. Pushnotiser skickas om åtgärd behövs göras. Fyra sensorer mäter vattentemperatur, pH-värde, Redox (ORP), konduktivitet.

Teststation i poolbutik

Teststation i poolbutik ger avläsning på ca 10 parametrar beroende på vilken test du valt. Snabb och noggrann analys av ditt vatten. Hämta en provflaska i butiken och följ instruktionen. När testen är utförd får du både analys och även ett slags recept på vilka värden du behöver justera.

Hjälpte informationen på sida dig?