DIGITALT TESTSET TRUETEST

Fotometrisk testare

En fotometrisk testare som använder speciella strips som mäter fritt klor, pH-värde och alkalinitet. Den är snabb och visar resultat i displayen. Att den visar värdet med decimaler är missvisande då den ger lite grövre avläsning.

Nackdelen är att den bara testar tre olika värden, vilket inte räcker och att den ganska lätt ger avvikelser om du inte gör exakt rätt Det gör att Folkpool inte rekommenderar TruTest.

Doppa ett teststicka och lägg in mot avläsaren. Efter 15 sekunder visas värdena på den digitala displayen. Inbyggd minnesfunktion sparar de senaste 9 mätningarna.

Gör så här:

 1. Starta testsetet så att ”On” kan läsas i displayen.
 2. Tryck in startknappen så börjar nedräkning 3, 2, 1 och DIP. När DIP visas ska teststickan ska doppas rakt ner i vattnet ca 2 dm utan att röra runt den.
  Tidigare versioner av TruTest har inte nedräkning. För dem gäller att stickan doppas samtidigt som du trycker in startknappen.
 3. Ta upp teststickan direkt och skaka av den med ett distinkt skak.
 4. För in stickan till änden av avläsaren och lägg ner den med kuddarna nedåt, släpp den och låt den ligga
  (Obs! Skjut inte in stickan över glasytan, det ger fel resultat).
 5. Täck för mot solljus med täckskiva eller skugga med handen.
 6. Vänta 15 sekunder tills värdena visas på den digitala displayen.
 7. Notera uppmätta värden.
 8. Knappa in värdena i Folkpools kemikalylator för rekommenderad dosering.
 9. Rengör avläsningsytan försiktigt med en bomullstops efter varje avläsning.

TrueTest tolerans:

 • Fritt klor: (mätområde 0-10ppm)
  Tolerans 0-1ppm+/-0,3ppm, >1ppm +/-1ppm
 • pH-värde: (mätområde 6,2-8,4) Tolerans +/-0,1
 • Total alkalinitet: (mätområde 0-240)
  Tolerans +/-30ppm

Om testen visar olika värden:

Se toleranserna för respektive mätområde. Var noggrann med att testa enligt anvisningen. Doppa teststripset direkt efter nedräkning och utför proceduren omgående. Testa igen om du är osäker.

Ett teststrips kan bara användas en gång direkt efter att du doppat det. Inga andra typer av teststrips fungerar med TruTest.

Felmeddelanden:

 • ER - Testresultatet ligger utanför mätområdet och är för högt eller för lågt för att kunna analyseras korrekt.
 • Se Lo (för lågt värde) eller Hi (för högt värde) för att avgöra hur vattnet ska behandlas. Testa på nytt efter att du doserat justerande kemikalier.
 • ER2 - Fel uppstod vid avläsning av teststrips. Kontrollera att du följer testproceduren på rätt sätt. Använd endast testremsor för AquaChek TruTest-instrument. Inga andra teststrips kan användas
 • ER3 -Inget teststrips är insatt, eller också är tesstripset felplacerat. Rätt position är när testdynorna är vända nedåt, och stickan inskjuten med den övre dynan allra längst upp.
 • LO - Om bara LO visas på displayen behövs nya batterier.