DIGITALT TESTSET TRUETEST

DPD-tabletter

Ett annat test är DPD-tabletter. Till testsetet följer provrör med färgskala för värden (komparator).

Fyll provröret med poolvatten och lös upp en tablett i röret. Skaka om och läs av mot färgskalan.

Testset tabletter manuell ger lite bättre noggrannhet i avläsningen men tar ett par minuter längre tid att använda.

» Tänk på att inte röra tabletterna med fingrarna.