MÄTER AUTOMATISKT

ICO-Mätstation

Mäter och analyserar vattnet i din pool en gång i timmen och skickar resultatet till en app i din mobil.

Pushnotiser skickas om åtgärd behöver göras. Den mäter redox (ORP), pH-värde och konduktivitet.

ICO-mätstation är smidig men testar bara två värden och använder sensorer som kommer att behöva kalibreras.

Därför rekommenderar vi alltid att man även använder ett fotometriskt testinstrument som PoolLab 2.0 för att kunna göra mätningar av flera parametrar och även kontrollera att värdena stämmer med jämna mellanrum.

Fyra sensorer mäter vattentemperatur, pH-värde, Redox (ORP), konduktivitet. Se video­instruktionerna ovan hur du kan parkoppla ICO med din telefon.