MÄTER AUTOMATISKT

ICO-Mätstation

Mäter automatiskt vattenkvaliteten i din pool en gång i timmen. Resultatet visas i en app i din mobil. Pushnotiser skickas om åtgärd behövs göras.

Fyra sensorer mäter vattentemperatur, pH-värde, Redox (ORP), konduktivitet. Se videoinstruktionerna ovan hur du kan parkoppla ICO med din telefon.