FOTOMETRISK

PoolLab 1.0

Fotometriskt testinstrument för vattenanalys

PoolLab 1.0 är ett fotometriskt testinstrument. Med 3 inbyggda LED lampor med olika våglängd vilket ger högre noggrannhet vid avläsning. Den kan analysera upp till 12 olika parametrar med 10-15% mättolerans beroende på värde. Den är helt vattentät enligt IP68.

PoolLab 1.0 kan mäta följande parametrar:

 • pH 6,5 - 8,4 (+/- 0,15 pH)
 • Fritt klor 0,0 – 6,0 ppm (+/- 10%)
 • Totalt klor 0,0 – 6,0 ppm (+/- 10%)
 • Brom 0,0 – 13,5 ppm (+/- 10%)
 • Alkalinitet 0 – 300 ppm (+/- 15%)
 • Cyanursyra 0 – 160 ppm (+/- 15%)
 • Aktivt syre 0 – 30 ppm (+/- 10%)
 • Total hårdhet 0 – 500 ppm

Viktigt!

Skölj alltid ur enheten (kyvett, huv och stav) noggrant i testvattnet innan varje test.

Rör aldrig tabletterna med dina fingrar och peta aldrig med fingrar i kyvett, huv eller nederdelen av staven. Smutspartiklar kontaminerar testen och ger felavläsning.

Tänk på att vi mäter ppm (miljondelar) i 10 ml vattenprov.

Skölj alltid ur enheten noggrant i kranvatten direkt efter varje användning.

Använd endast tabletter som är avsedda för PoolLab 1.0

Var rädd om din PoolLab, det är ett precisionsinstrument.

Rengör i vatten enligt instruktion och förvara alltid i medföljande låda.

OR = Over Range UR= Under Range

Innebär att testresultatet ligger utanför mätområdet.

För att få fram rätt värde måste du späda vattenprovet med kranvatten för klor, brom, och cyanursyra. För att späda övriga värden krävs destillerat vatten.

Använd sprutan och mät upp 5 ml provvatten plus 5 ml kran-/destillerat vatten (alternativt 1 ml provvatten + 9 ml kran-/destillerat vatten beroende på spädning). Testa igen och multiplicera resultaten x 2 (alt. x 10). Obs. Utspädning fungerar inte med pH-värde.

Instruktion

 1. Skölj ur den några gånger i vattnet som ska testas.
 2. Doppa ner hela enheten och ta ett vattenprov ca 2 dm under ytan. Skaka ut överflödigt vatten till kyvettens (provkoppens) inre kant så att du har 10 ml vattenprov.
 3. Sätt på täckhuven över kyvetten och tryck på ZERO, efter några sekunder visas TEST! i displayen. Klart att påbörja testen.
 4. Tryck ut en tablett direkt från förpackningen i kyvetten utan att röra den med fingrarna. Rör om och tryck sönder tabletten med staven så att den är helt upplöst utan synliga rester.
 5. Sätt på huven och tryck på knappen för avsedd testmetod. Nedräkning sker under avläsningen. När den är klar visas värden i displayen.
 6. Skölj ur noggrant och tag ett nytt vattenprov för nästa test, ny ZERO behövs ej. ZERO sparas tills enheten stängs av.
 7. För att mäta totalt klor (DPD3) måste du först testa fritt klor (DPD1) och sedan tillsätta DPD3 i samma provvatten med DPD1 tabletten upplöst. Bundet klor räknas ut genom att subtrahera uppmätt halt fritt klor från uppmätt totalt klor.
 8. Skölj alltid ur kyvett, omrörningsstav och täckhuv noga i kranvatten efter varje test. Låt torka och förvara i medföljande låda.
Hjälpte informationen på sida dig?