LÄTTANVÄNT

Teststrips

Teststrips ger en grov avläsning och en del tycker att det är svårt att läsa korrekt värde.

Den stora fördelen är att de är enkla och snabba att använda. Du ser direkt om vattnet är för surt eller om klorhalten är alldeles för högt.

De finns i olika utföranden och kan mäta de flesta värden i poolvattnet. Det är bara att doppa ner en teststicka (strips) i vattnet och sedan läsa av mot färgskalan.

Det finns många olika fabrikat av testrips på marknaden. Teststrips från LaMotte och AquaChek håller hög kvalité.

Misstänker du att klorhalten är extra hög kan testvattnet spädas med en eller flera delar kranvatten så att korrekt klorvärde kan räknas ut.

För att cyanursyra ska ge korrekt värde krävs ett pH-värde mellan 7,0 – 8,4 och alkalinitet ska ligga under 240 ppm. Använd före bäst-före-datum.

Mycket höga klorvärden d.v.s. över 6 ppm (mg/l) ger ett genomskinligt testvatten helt utan färgindikering och visar att poolen inte alls innehåller något klor.

Misstänks detta kan testvattnet spädas 50% med vanligt kranvatten och 50% poolvatten. Multiplicera testresultatet med 2.

InstaTest (LaMotte)

 1. Doppa ner stickan i vattnet 2 sek.
 2. Ta upp med indikatorerna uppåt.
 3. Skaka en gång för att avlägsna överflödigt vatten
 4. Läs av omgående mot färgskalan på burken.

AquaChek

 1. Doppa ner teststickan i vattnet och ta upp den
  omedelbart.
 2. Håll upp stickan i 15 sekunder (skaka inte av
  överflödigt vatten från stickan).
 3. Läs av och jämför med färgskalan på burken.

»Obs! Viktigt. Notera avlästa värden direkt. Färgerna på kuddarna ändrar sig efter en stund. Följ Folkpools rekommenderade värden som kan skilja något mot det som anges inom ok på burken.

Plocka inte ur stickorna med blöta fingrar. Tillslut burken direkt, fukt i burken förstör stickorna. Mät inte pH direkt efter klorering. För hög klorhalt (>10 ppm) medför felavläsning.