Alkalinitet (TA, Total Alkalinitet)

Alkalinitet ska vara 80-160 ppm.

Alkalinitet fungerar som en buffert för pH värdet och avgör hur lätt eller svårt pH värdet kan förändra sig. Låg alkalinitet under 80 ppm gör att pH-värdet ändrar sig för lätt och ger ett mer aggressivt vatten. Hög alkalinitet gör att det är svårare att justera pH-värdet.

Vissa testset anger 80 120 ppm men upp 160 ppm är ok så länge pH värdet är rätt.