Rengöra missfärgning/ utfällning

Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och blir svår och till slut omöjlig att få bort. Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla.

Använd i första hand mjuk svamp på liner för att inte påverka ytskiktet. Mirakelsvamp, exempelvis PoolGom är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande) och bör därför inte användas för rengöring av liner.

Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengörinsGel

Basisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp. Etanol (T-sprit) och handsprit/alkogel kan fungera bra på klibbiga fläckar på liner och överdrag av PVC.

Metallföroreningar bland annat järn och kalk kan fälla ut på olika ytor över och under vattenytan. Använd RengöringsGel Surt för missfärgningar över vattenytan. Använd AntiKalkMetall för utfällningar av metall (exempelvis järn) under vattenytan.

Vissa missfärgningar från organiska ämnen kan man behöva polera bort med ett fint slipmedel i typ

Autosol, polish eller tandkräm men det passar inte alla material, aldrig på mönstrad liner. Var försiktig prova först på liten yta.