Total hårdhet TH/ Kalkhårdhet

Total hårdhet / Kalkhårdhet ska vara 150-400 ppm

Total hårdhet TH är ett mått på kalcium och magnesiumjoner i vattnet.

Kalkhårdhet (kalkhalt) avser endast kalciumjoner vilket som regel är dominerande faktorn. Det är ett annat begrepp för hårdhet men kan skilja mot uppmätt TH. Rätt total hårdhet TH är ca 200 ppm, (alltid över 150ppm gärna under 400 ppm).

Många kommunala vatten har för låg hårdhet (mjukt vatten) för pool och spa och bör justeras. Vid kalkhårdhet under 150 ppm så försöker vattnet hämta kalcium från tillgängligt material för att återställa underskott vilket gör vattnet ”aggressivt” och kan skada olika material på sikt. Även högre hårdhet upp till 800 ppm kan fungera om pH är under 7,5. Men stiger pH så fälls kalken ut och ger problem.