Cirkulationssystem

POOLENS HJÄRTA

Rent och kristallklart vatten

Pumpen är poolens hjärta. Den suger vatten från bräddavloppet och trycker det vidare genom filter och värmare innan det leds tillbaka till poolen.

Vi kallar det cirkulationssystemet.

Reningsverket måste kunna omsätta poolens volym minst 3 gånger per dygn. Folkpool dimensionerar för minst 4 gånger per dygn. Tillsammans med desinficering finns kapacitet att alltid ge rent, kristallklart vatten.

Cirkulationssystemet

 • 1. Bräddavloppet är försett med en silkorg som fångar
  upp flytande skräp som t ex löv. Det är till bräddavloppet
  du ansluter din pooldammsugare.

 • 2. Pumpen suger vattnet från bräddavloppet och trycker det vidare i systemet, genom reningsverket, uppvärm­ningen, desinficeringen och tillbaka ut i poolen igen.
 • 3. Filtret renar vattnet och fångar upp alla småpartiklar som inte fastnar i bräddavloppets sil. Sandfiltret renas genom backspolning och smutspartiklarna spolas då ut i avloppet
 • 4. Uppvärmning kan ske med poolvärmepump, solfångare,
  värmeväxlare eller elvärmare. Poolvärmepump är det vanligaste alternativet på grund av bra verkningsgrad.

  Värmeväxlare kopplas till husets befintliga uppvärmningssystem. Elvärmare är enkla att installera och fungerar bra till lite mindre pooler. Solfångare ger ”gratis” värme men behöver stödvärme.
 • 5. Här placeras saltklorinator eller UV-C rening. Saltklorinatorn
  desinficerar vattnet med hjälp av salt som omvandlas till fritt klor i en automatisk process. Detta ger rent vatten som är behagligt för hud och ögon och du behöver inte dosera klortabletter. UV-C rening eliminerar bakterier med UV-C ljus.
 • 6. Inloppet återför det rena uppvärmda vattnet tillbaka till poolen.
Folkpool cirkulationssystem för pool
Hjälpte informationen på sida dig?