Poolskötsel

REGELBUNDEN ÖVERSYN

Rätt skötsel för inbjudande pool

Det är inte svårt och tar inte mycket tid i anspråk. Med rätt skötsel är poolen alltid inbjudande för bad och utrustningen klarar sig bättre.

Med rätt medel och utrustning är det enklare att rengöra poolen. RengöringsGel Basisk och Surt är två rengöringsmedel med olika egenskaper. Den basiska är starkt fettlösande och perfekt för att ta bort smuts som bildas i vattenlinjen.

Rengörs en gång i månaden så att inte smutsen biter sig fast och blir svårare att få bort. RengöringsGel Surt tar bort kalk och rostfläckar. Gelformen i dessa två produkter gör att de är lätta att applicera och sitter kvar och verkar över det som ska tas bort.

Missfärgningar - gör så här:

Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och blir svår och till slut omöjlig att få bort.

Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla.

 • Använd i första hand mjuk svamp på liner för att inte påverka ytskiktet. Mirakelsvamp, exempelvis PoolGom är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande) och bör därför inte användas för rengöring av liner.
 • Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengöringsGelBasisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp. Etanol (T-sprit) och handsprit/alkogel kan fungera bra på klibbiga fläckar på liner och överdrag av PVC.
 • Metallföroreningar bland annat järn och kalk kan fälla ut på olika ytor över och under vattenytan. Använd RengöringsGel Surt för missfärgningar över vattenytan. Använd AntiKalkMetall för utfällningar av metall (exempelvis järn) under vattenytan.
 • Vissa missfärgningar från organiska ämnen kan man behöva polera bort med ett fint slipmedel i typ
 • Autosol, polish eller tandkräm men det passar inte alla material, aldrig på mönstrad liner. Var försiktig prova först på liten yta.

Net Skim

Netskim är en filterpåse som passar silkorgen i bräddavloppet. Den samlar upp finare partiklar som annars fastnar i sandfiltret. Netskim kan tömmas och sköljas av och användas flera gånger. En praktisk produkt som skonar sandfiltret.

Läs mer om Net Skim här

Lövhåv och väggborste

Till teleskopstången passar även lövhåv och väggborste. De underlättar poolskötseln och finns i olika varianter.

Lövhåven är bra för att håva upp större skräp på botten eller ytan. Väggborsten borstar man bort alger från botten och väggar med som annars kan sitta kvar trots chockklorering.

Läs mer om poolvårdsurtustning här

WaterLily och SpaDisc

Binder fett och smuts från vattenytan och placeras i silkorgen. WaterLily räcker 1-2 månader och SpaDisc kan sköljas ur och rengöras med jämna mellanrum och håller normalt 1-3 månader, läs mer här.

Pooldammsugning

 • Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång.
 • Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet.
 • Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta).
 • Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet.
 • Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas.
 • Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.

Poolrobot

En poolrobot städar poolen automatiskt och samlar upp allt skräp i en filterbehållare. Den töms och spolas rent efter varje städning.

Använder du en poolrobot så belastas inte sandfiltret lika hårt och färre backspolningar krävs. Använd inte poolroboten vid hög klorhalt, efter chockklorering och förvara den i ett förråd så håller den längre. Läs mer om poolrobotar här

Hjälpte informationen på sida dig?