SVAR PÅ POOLSKÖTSEL FRÅGOR

Poolvårdsguiden

Poolen behöver regelbunden översyn och skötsel. Det är inte svårt och tar inte mycket tid i anspråk. Med rätt skötsel är poolen alltid inbjudande för bad och utrustningen klarar sig bättre.

Först några ord om säkerhet

Poolen ska alltid vara täckt med barnsäkert överdrag när den inte används. Det är ditt ansvar som poolägare.

Överdraget sparar även värme och det går åt mindre kemikalier. Alternativt kan staket, 90 cm högt, med låsbar grind användas runt poolmiljön. Ha alltid uppsikt över badande barn.

Villapool

Poolvårdsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är framtagen för privata swimmingpooler med riktigt reningsverk och cirkulationssystem. Vattenvolymen är som regel mellan 15-100 m³. Se snabbguide för villapool. Kom ihåg att följa i första hand tillverkarens rekom­mendationer.

Småpooler

Mindre och enklare pooler, 2-10 m³ (oftast under 5 m³) med eller utan reningsverk. Du som har en sådan pool kan ta del av mycket i den här guiden. Se snabbguiden för småpooler men följ i första hand tillverkarens rekommendationer.

Inomhuspool

Mycket av det som står i den här guiden gäller även för inomhus­pooler. Skillnaden är att inomhuspooler inte förbrukar lika mycket klor.

Klorbalans, Långverkansklor, Multiklor och Snabbklor bör inte användas till inomhuspooler. Poolrummet ska vara byggt som ett våtrum och luftavfuktare krävs. Ett tätt poolöverdrag minimerar avdunstningen och sparar mycket energi.

Spabad eller badtunna

Se Folkpools Spavårdsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för skötsel av spabad.

Allmänna bad

För allmänna pooler i kommersiell drift gäller utökad skötsel och kontroll i samråd med kommunens miljökontor.

Driftjournal pool

Det är bra att upprätta en driftjournal och notera uppmätta värden och doseringar. För in datum, vattentemperatur, pH-värde, fritt klor och bundet klor. De övriga värdena räcker det med att fylla i några gånger per säsong eller när så krävs. Även andra åtgärder som utförs noteras i journalen.

Driftjournalen laddar du enkelt ner via bildlänken nedan och du hittar den också i poovårdsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Driftjournal för pool

Poolvårdsguiden är en övergripande guide som går igenom vad som gäller för skötsel av poolen.

 • Snabbguider för villapooler och småpooler
 • Vattenkvalité
 • Vattenkontroll och kemikalier
 • Rengöringsmedel och underhåll
 • Reningsverk
 • Cirkulationssystem
 • Vinterstängning och vårstart
 • Poolvård
 • Problem och åtgärder
Poolvårdsguiden

Här kommer några tips och råd på vägen:

 • Testa vattnet: Det är viktigt att testa ditt poolvatten regelbundet. Mät först pH-värde och justera vid behov annars fungerar inte kloret. Notera att värdet kan vara tillfälligt högre direkt efter dosering.
 • Poollvattentips: Använd vår poolkemikalkylator eller teststation i butikerna för att få doseringsanvisningar och tips.
 • Kemikalier: Blanda aldrig kemikalierna med varandra utan dosera var för sig. Klor och syror (Sänk pH) ska alltid hanteras och förvaras separat.
 • Poolvård: Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensugare.
 • Rengöring: Med rätt medel och utrustning är det enklare att rengöra poolen.
 • Poolliner: Linern är stark och håller länge. Om du sköter om poolen och håller rätt vattenbalans och rätt klorhalt så håller den även färg och mönster i många år.
 • Cirkulationssystem: Pumpen är poolens hjärta. Den suger vatten från bräddavloppet och trycker det vidare genom filter och värmare innan det leds tillbaka till poolen.
 • Reningsverk: För att hålla ett rent och klart vatten i poolen krävs både mekanisk och kemisk rening.
 • Poolvärmepump: Poolvärmepumpen arbetar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme runtom för att fungera optimalt.
 • Vinterstängning och vårstart: Se checklistorna för vårstart och vinterstängning av poolen i poolvårdsguiden.