Poolvårdsguide

Svar på frågor kring poolskötsel

Poolvårdsguiden är en övergripande guide som går igenom vad som gäller för skötsel av poolen med kemikalier, dosering, poolstädning, reningsverk och sandfilter, vinterstängning och poolstart inför badsäsongen.

Här kommer några tips och råd på vägen:

 • Testa vattnet
  Testa klor och pH-värde varje vecka. Teststrips kan vara svåra att läsa av och ger en grövre avläsning. Ett fotometriskt testinstrument typ PoolLab 1.0 rekommenderas.
 • Balanserat vatten
  Balanserat vatten med rätt pH-värde är en förutsättning för att klorets desinfektionseffekt ska fungera. Rätt alkalinitet är en förutsättning för att pH-värdet ska hålla sig stabilt.
 • Håll poolen rent
  Låt gärna reningsverket arbeta dygnet runt. Om du har bra kapacitet kan du styra driften med en timer. Backspola sandfiltret var 7:e- 14:e dag. Städa poolen varje vecka med bottensugning.
  Med en automatisk robot blir det enkelt. Tvätta vattenlinjen regelbundet så att inte smuts får sitta kvar och gro in i materialet. Kontrollera korgen i bräddavloppet och pumpen och töm vid behov så att det inte blir stopp i flödet.
 • Vinterstängning
  Fortsätt att hålla koll på klor och pH-värde när badsäsongen tagit slut. Det är viktigt att ni stänger poolen med rätt värden. Surt vatten (lågt pH) och/eller hög klorhalt under vintervilan är skadligt för material i poolen och bleker linern.