Vårstarta poolen

REDO FÖR BADSOMMAREN?

Guide för våröppning av pool

Hur startar jag upp poolen efter vintern?

En våröppning av pool innebär att du går igenom och återställer den utrustning som är vinteranpassad.

Enkelt uttryckt tar du instruktioner för vinterstängning i omvänd ordning.

För att hjälpa dig på vägen har vi skrivit en sammanfattning av våröppning/vårstart samt en detaljerad checklista längre ner på sidan.

Vill du ha hjälp med våröppningen, boka vår servicetjänst vårstart - vi hjälper dig.

Pool Folkpool våröppning vårstart

Sammanfattning av våröppning

En enkel sammanfattning av hur du våröppnar upp din pool. Se även vår instruktionsfilm med tips och råd inför en vårstart av din pool. Behöver du en mer information se den detaljerade checklistan längre ner.

 1. Anslut slangar och kopplingar som har varit isärkopplade under vintern och montera dräneringspluggar för pump, filter och värmare mm. Tag bort vinterpluggar från inlopp och bräddavlopp. Kontrollera att ventiler är öppnade så att cirkulationen kommer fungera.
 2. Fyll vatten i poolen.
 3. Starta pumpen, när cirkulationen är igång kontrolleras att alla anslutningar håller tätt.
 4. Rengör poolen från skräp med lövhåv och pooldammsugare. Poolrobot bör inte användas förrän temperaturen nått 15°C
 5. Testa vattnet
  1. Har du gjort en riktig vinterkonservering i balanserat poolvatten och haft poolen täckt krävs normalt inga extra åtgärder.
  2. Är altkalinitet och pH-värdet är bra görs en chockklorering med AktionChock dosera ca 100 gram (1 dl) per 10 m3.
  3. Om poolen fått algtillväxt och är grön görs en ordentlig chockklorering med 200 g/10m3, se detaljerad beskrivning i poolvårdsguiden.

Detaljerad checklista för våröppning av poolen

Här kommer en detaljerad checklista för våröppning / vårstart av din pool. Gå igenom steg för steg. Behöver du checklistan utskriven, klicka på knappen och öppna upp din pool. Checklistan finns även att följa i poolvårdsguiden.

­»OBS: Om ni inte har startat poolen tidigare någon gång och inte har koll på komponenterna så är det bra att boka hjälp av en servicetekniker som kan hjälpa er på plats. Kontakta eller besök din närmaste butik.

Checklista för vårstart av din pool

Ladda ner och skriv ut checklistan för att våröppna din pool.


Täck av poolen från vinteröverdraget och avlägsna löv och skräp med lövhåv. Ta fram alla demonterade delar som tagits bort vid vinterstängning.


Anslut slangar och kopplingar som har varit isärkopplade under vintern; pump, filter, saltklorinator/UV-C, värmare etc. så att hela cirkulationssystemet är ihopkopplat.


Kontrollera o-ringar och packningar när du monterar ihop anslutningarna och ta bort eventuellt smuts från o-ringen och spåret där packningen ska sitta.

Om o-ringen är torr kan du smörja upp den med silikonfett. Om o-ringen eller packningen är deformerad eller har torrsprickor ska den bytas ut.


Skruva tillbaka siktglas och manometer på centralventilen.

Var försiktig när du skruvar fast manometern, två varv gängtejp och skruva i försiktigt med handkraft så att du inte spräcker ventilen. Skruva i dräneringshuven i nederkant av filtertanken. Ställ om filtrets centralventil i läge filter.


Skruva i dräneringspluggar i pumpen. Se till att grovfilterhuset är tomt och rent. Sätt i silkorgen och kontrollera packningen till pumplocket.


Skruva ihop anslutningarna och försäkra dig om att ingående och utgående anslutning hamnar rätt annars fungerar inte värmepumpen.

Kontrollera att förångaren (veckade plåten på baksidan) är ren och fri från smuts.


Saltklorinator, UV-C rening, doserutrustning kopplas ihop och återställs enligt separat instruktion.

Tänk på att vissa saltklorinatorer inte fungerar vid temperatur under 15°C och därför inte bör startas förrän temperaturen nått över 15°C.


Tänk på att sensorerna ska kalibreras inför varje vårstart och rengöras vid behov, se separat instruktion för din typ av produkt.


Komponenter i poolen, bräddavlopp, belysning och inlopp:

Skruva ur vinterpluggar från inlopp och bräddavlopp. Sätt tillbaka silkorg och flottör i bräddavloppet. Montera fast belysningen om den har demonterats vid vinterstängning.


Om Jet-Stream finns ska den återmonteras enl. separat instruktion för din typ av Jet-Stream.

Vid montering av poolstegen polera bort eventuell ytrost med polermedel typ Autosol vid behov.


Om pump och maskinrum är placerad under vattennivån kontrollera alla anslutningar i maskinrummet så att de håller tätt när vattnet stiger över inlopp och bräddavlopp. Tänk på att fylla på mindre mängd vatten över längre tid så minskar vi risken att överbelasta vattenledningsnätet.

När vattennivån har nått upp till ca. 80% av bräddavloppets öppning kan du slå på strömmen och starta pumpen. Se till att avstängningsventiler i cirkulationssystemet är i öppet läge.

Om pumpen är placerad ovan vattennivån, är det viktigt att pumpen fylls med vatten innan den startas. Ibland kan det vara lite svårt att få igång pumpen direkt i synnerhet om pumpen även har längre sugledning. Då får du fylla pumpen igen och kan även behöva fylla sugledning och strypa flödet något när du startar pumpen.

Du kan även starta filtret i läge Recirkulation så går inte vattnet genom sandfilterbädden utan direkt genom ventilen vidare till poolen. När cirkulationen sedan är i full gång kan du stänga av pumpen och ändra läget till Filter.

Kontrollera att alla anslutningar håller tätt när cirkulationspumpen är i gång. Det brukar vara lite luft i systemet som kommer ut genom inlopp men det ska försvinna efter ett tag. Om det inte försvinner så är en anslutning på sugsidan otät, dvs före pumpen eller i pumpens anslutning för inkommande vatten eller lock.


Testa vattnet och kontrollera samtliga värden. Justera vid behov. Det är viktigt att vattnet är i balans med rätt alkalinitet så att pH-värdet håller sig stabilt. För mer information om idealiska värden, se poolvårdsguiden.

 • Om klorvärdet är 1-3 ppm behöver du inte klorera ännu utan vänta tills den går ner under 1 ppm.
 • Om klorvärdet är över 3 ppm har du haft för hög klorhalt inför vinterstängningen.
 • Om klorvärdet är 0 kan du göra en ”lätt chockklorering med AktionChock. Dosera ca 100 g/10 m3.
 • Om vattnet är grönt och grumligt krävs först en ordentlig chockklorering med 200 g/10 m3, se detaljerad beskrivning i poolvårdsguiden.


Backspola inte om du har högt klorvärde över 3 ppm. Högt klorvärde kan sänkas med Antiklor.

 1. Stäng av pumpen och värmaren samt ev. annan utrustning.
 2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
 3. Starta pumpen och låt gå i ca två minuter.
 4. Stäng av pumpen och ställ in läge rinse, renspolning.
 5. Starta pumpen och låt gå ca 20 sekunder.
 6. Stäng av pumpen och vrid till filterläge.
 7. Starta pumpen och värmaren samt ev. annan utrustning.


Låt cirkulationspumpen gå dygnet runt och tänk på att värmare, saltklorinator och UV-C rening är beroende av cirkulationen.


Poolvärmepumpar har oftast en fördröjning på 3 minuter innan värmaren slår på. Justera flödet med bypass ventiler så att så att temperaturskillnaden är 2 grader mellan in- och utgående vatten.

Vid för stort flöde, lägre temperaturskillnad, isar värmepumpen igen oftare, i synnerhet i uppvärmningsfasen. Se separat instruktion för detaljerat information. Uppvärmningen brukar ta 1-2 veckor beroende på temperatur och typ av poolöverdrag.


Gör rent poolen noggrant, dammsug botten och tvätta rent vattenlinjen med mjuk svamp.

»OBS: Använd inte poolrobot förrän temperaturen nått över 15°C


Kontrollera poolöverdraget om skador finns ska överdraget repareras eller bytas ut

 

Nu är poolen redo för ännu en badsommar!


Hjälpte informationen på sida dig?