SVAR PÅ POOLSKÖTSEL FRÅGOR

Poolvårdsguiden

Det är inte svårt och tar inte mycket tid i anspråk. Med rätt skötsel är poolen alltid inbjudande för bad och utrustningen klarar sig bättre.

Poolvårdsguiden är en övergripande guide som går bland annat igenom vad som gäller för skötsel av poolen.

 • Snabbguider för villapooler och småpooler
 • Vattenkvalité
 • Vattenkontroll och kemikalier
 • Rengöringsmedel och underhåll
 • Reningsverk
 • Cirkulationssystem
 • Vinterstängning och vårstart
 • Poolvård
 • Problem och åtgärder
Poolvårdsguide

Här kommer några tips och råd på vägen:

 • Testa vattnet: Det är viktigt att testa ditt poolvatten regelbundet. Mät först pH-värde och justera vid behov annars fungerar inte kloret. Notera att värdet kan vara tillfälligt högre direkt efter dosering.
 • Poollvattentips: Använd vår poolkemikalkylator Öppnas i nytt fönster. eller teststation i butikerna för att få doseringsanvisningar och tips.
 • Kemikalier: Blanda aldrig kemikalierna med varandra utan dosera var för sig. Klor och syror (Sänk pH) ska alltid hanteras och förvaras separat.
 • Poolvård: Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensugare.
 • Rengöring: Med rätt medel och utrustning är det enklare att rengöra poolen.
 • Poolliner: Linern är stark och håller länge. Om du sköter om poolen och håller rätt vattenbalans och rätt klorhalt så håller den även färg och mönster i många år.
 • Cirkulationssystem: Pumpen är poolens hjärta. Den suger vatten från bräddavloppet och trycker det vidare genom filter och värmare innan det leds tillbaka till poolen.
 • Reningsverk: För att hålla ett rent och klart vatten i poolen krävs både mekanisk och kemisk rening.
 • Poolvärmepump: Poolvärmepumpen arbetar med stora luftflöden och kräver fritt utrymme runtom för att fungera optimalt.
 • Vinterstängning och vårstart: Se checklistorna för vårstart och vinterstängning av poolen i poolvårdsguiden.