Årlig service av 3-vägs motorventil

Du bör genomföra denna service inför varje säsong för att dina poolsolfångare ska fungera optimalt och för att inte motorventilen ska gå sönder.