Balanserat vatten

Ett balanserat vatten med rätt pH, alkalinitet och hårdhet är grunden för ett bra och lättskött poolvatten. Rätt pH-värde är viktigt för att kloret ska fungera effektivt, utrustningen må bra samt att det är behagligare för hud och ögon.

Rätt alkalinitet är en förutsättning för att pH-värdet ska hålla sig stabilt. Rätt hårdhet är viktigt för att material i poolen ska må bra. Lägg den tid som krävs på att justera värdena för bra balans vid påfyllning av nytt vatten i poolen. Ett bra balanserat vatten håller sig över tid och gör att du främst behöver fokusera på pH och klor.

  • pH-värdet ska vara 7,2-7,6
  • Under pH 7 är vattnet surt och skadligt för materialet i poolen och spabadet.
  • Över pH 7 är vattnet basiskt, det ska vara lätt basiskt men inte över pH 7,6 vilket gör att kloret inte fungerar och kalk fäller ut.

Alkalinitet ska vara 80-160 ppm.

Alkalinitet fungerar som en buffert för pH värdet och avgör hur lätt eller svårt pH värdet kan förändra sig. Låg alkalinitet under 80 ppm gör att pH-värdet ändrar sig för lätt och ger ett mer aggressivt vatten. Hög alkalinitet gör att det är svårare att justera pH-värdet.

Vissa testset anger 80 120 ppm men upp 160 ppm är ok så länge pH värdet är rätt.

  • Total hårdhet / Kalkhårdhet ska vara 150-400 ppm
  • Total hårdhet TH är ett mått på kalcium och magnesiumjoner i vattnet.

Kalkhårdhet (kalkhalt) avser endast kalciumjoner vilket som regel är dominerande faktorn. Det är ett annat begrepp för hårdhet men kan skilja mot uppmätt TH. Rätt total hårdhet TH är ca 200 ppm, (alltid över 150ppm gärna under 400 ppm).

Många kommunala vatten har för låg hårdhet (mjukt vatten) för pool och spa och bör justeras. Vid kalkhårdhet under 150 ppm så försöker vattnet hämta kalcium från tillgängligt material för att återställa underskott vilket gör vattnet ”aggressivt” och kan skada olika material på sikt. Även högre hårdhet upp till 800 ppm kan fungera om pH är under 7,5. Men stiger pH så fälls kalken ut och ger problem.

Metaller och mineraler kan ge missfärgningar men det kan även bero på organiska föroreningar. Det förekommer ofta när du fyller från egen brunn. Använd påfyllningsfilter vid fyllning av spabad. AntiKalkMetall eller SuperFlock binder järn, koppar och andra metaller.

Ta alltid bort fläckar och missfärgningar omgående. Om den får sitta kvar så ”gror” den in i materialet och blir svår och till slut omöjlig att få bort. Börja alltid med en mjuk svamp och bara vatten om du inte vet vad det är för fläck du ska behandla.

  1. Använd i första hand mjuk svamp på liner för att inte påverka ytskiktet. Mirakelsvamp, exempelvis PoolGom är mycket effektiv och tar bort många fläckar utan rengöringsmedel genom att vara lätt polerande (slipande) och bör därför inte användas för rengöring av liner.
  2. Feta föroreningar flyter och fastnar i vattenlinjen där de bildar en smutskant. Använd RengöringsGelBasisk, som är starkt fettlösande, på en mjuk svamp. Etanol (T-sprit) och handsprit/alkogel kan fungera bra på klibbiga fläckar på liner och överdrag av PVC.
  3. Metallföroreningar bland annat järn och kalk kan fälla ut på olika ytor över och under vattenytan. Använd RengöringsGel Surt för missfärgningar över vattenytan. Använd AntiKalkMetall för utfällningar av metall (exempelvis järn) under vattenytan.
  4. Vissa missfärgningar från organiska ämnen kan man behöva polera bort med ett fint slipmedel i typ
  5. Autosol, polish eller tandkräm men det passar inte alla material, aldrig på mönstrad liner. Var försiktig prova först på liten yta.

Beställ katalog

Beställ, bläddra i eller ladda ner vår poolkatalog, spabadskatalog och tillbe...

Åtgärder i butik

På Folkpool har vi öppet i våra butiker men med anledning av Covid-19 kan lok...

Servicetjänster

Här hittar du våra servicetjänster som vi erbjuder via våra butiker . Läs m...