Hur får jag bort smutsranden vid vattenlinjen?

Om du har fått en smutsrand i vattenlinjen på din pool går detta att tvätta bort.

Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort. 
Använd plastrengörare och skrubber, två produkter som finns i Folkpools sortiment. 
Använd inte exempelvis Scotchbrite svampar då dessa kan repa poollinern. 

Se våra poolvårdsprodukter för priser och modeller.