Rengöring av poolen

Här följer tips på rengöring av de olika beståndsdelarna i poolen.

Mekanisk rening

Mekanisk rening genom ett reningsverk krävs för att filtrera bort skräp och partiklar. Vanligast och mest lättanvänt är sandfilter. Polyesterfilter (patronfilter) förekommer också.

Filtrering

Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn.Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur. Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår i cirkulationen. Gäller även silkorg i pumpen. Sandfiltret ska rengöras genom backspolning var 7 –14:e dag.

Backspolning av sandfilter

1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
3. Sätt på pumpen och låt gå i ca: två minuter.
4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
5. Sätt på pumpen och låt gå ca: 15 sek.
6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
7. Sätt på pump och värmare samt ev. annan utrustning.

Lägen på centralventilen

Filter - Filtrering, normalläge.
Backwash - Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
Rinse - Renspolning av ventil efter backspolning.
Waste - Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
Closed - Stängd.
Recirculate Cirkulation - enbart vattencirkulation, förbi filter.

Polyesterfilter (patronfilter)

I ett polyesterfilter är det en filterpatron som skräpet fastnar i. Filterpatronen ska plockas ut för rengöring ungefär 2-3 gånger per månad beroende på filterstorlek och nedskräpning. Först spolas patronen ren med vattenslang (högtryckstvätt med för hård stråle kan skada filtermaterialet). Därefter lägger man filtret i en stor hink med varmt vatten och doserar lite tvättmedel. Snurra runt filtret ordentligt och låt tvättmedlet verka 10 minuter. Skölj sedan noggrant. Filtret kan även tvättas i diskmaskin, max +50°C och utan torkeffekt. Det är praktiskt att ha en extra filterpatron hemma.

Pooldammsugning

Det skräp som sjunker till botten avlägsnas med bottensug. En bottensuganordning består av bottensug, slang och teleskopstång. Sugslangen kopplas till poolens bräddavlopp och utnyttjar poolpumpen för sugkraften. Se till att luft inte sugs in i systemet. Delarna kopplas ihop och ställs på poolbotten. I andra änden av sugslangen monteras en så kallad SkimVac (sugplatta). Sugslangen förs vertikalt ner i poolvattnet så att slangen vattenfylls helt (viktigt). När slangen är fylld ansluts den snabbt till bräddavloppet. Stäng av cirkulationen när bottensugning är avslutad så att slangen kan lossas från bräddavloppet utan att den skadas. Andra praktiska tillbehör som underlättar poolskötseln är lövhåv och väggborste. Båda passar på teleskopstången.

Poolduken, Liner

I vattenlinjen uppstår en smutsrand. Den tvättar du bort med vår Plastrengörare och mjuk tvättsvamp några gånger per säsong. Om smutsen får sitta längre tid kan den gro in i materialet och vara svår att få bort. Linern kan påverkas av lågt pH-värde som gör att veckbildning uppstår (linern växer). Vattentemperaturen ska vara max +30°C. Missfärgningar av järn och metaller kan tvättas bort med surt rengöringsmedel. Tänk på att linern krymper om poolen töms på vatten och att den sedan kan ha svårt att återta formen. Om du måste tömma poolen helt bör det ske på kvällen (ej i solsken) och återfyllning ska göras omgående. Gå försiktigt, helst barfota, och rengör duken varsamt om poolen är tömd.

Betong och kakelklädda poolväggar

Tänk på att obalanserat vatten (låg kalkhalt) kan göra att plattor och färg släpper. Eventuell pooltömning ska ske långsamt enligt tillverkarens instruktion. Små marksättningar kan annars orsaka sprickbildning som i regel inte går att täta.