Allmänt om skötsel av poolvatten

Det är inte svårt att sköta om sin pool. Ett bra balanserat vatten är A och O för poolens funktion, driftsekonomi och utrustningens livslängd. De flesta komunala vatten har goda grundförutsättningar som bra poolvatten. Fyller du från egen brunn eller annan källa krävs oftast någon


Om poolvattnet är i bra balans så räcker det med att hålla kontrollen på vattnets pH och klorvärde under säsongen. Ett väl balanserat vatten håller sig stabilt. Endast nytt påfyllningsvatten, upprepad användning av sura rengöringsmedel och dylikt medför justering för balansen. Det viktigaste att hålla ordning på är vattnets pH-värde.

Ett felaktigt pH innebär att material och utrustning i poolen kan ta skada, kloret får kraftigt reducerad verkan och vattnet irriterar ögonen. Om vattnet har låg alkalinitet ändrar sig pH-värdet lätt och gör det svårt att hålla det i konstant bra nivå. Mät och justera enligt nedan.

Ta gärna hjälp av vår Poolkemikalkylator under supportfliken.

Ideala vattenvärden för poolen:
pH 7,2-7,6
Klor (totalt) 0,7-2,0 ppm
Fritt klor 0,7-2,0 ppm
Bundet klor 0-0,5 ppm
Alkalinitet 80-120 ppm
Kalkhalt Minst 100 ppm (alltid högre än alkalinitet)
Cyanursyra 0-50 ppm (endast utomhuspooler)